Alle kinderen verdienen een gezin
Met de hulp van KidsCare kunnen weeskinderen en kwetsbare kinderen opgroeien in hun vertrouwde omgeving.

Meer dan 20% van de kinderen op het platteland in Zuidoost-Kenia heeft geen ouders meer.

Door aids, malaria, moederschap op te jonge leeftijd, slechte voeding en gebrek aan medische zorg overlijden veel vrouwen jong, een enorm aantal weeskinderen is het gevolg. Vooral op het platteland van zuid - oost Kenia is dit een enorm probleem. KidsCare zorgt er al decennia lang voor dat deze kinderen met wat extra hulp opgevoed kunnen worden bij buren, familie en dorpsgenoten. Ieder kind verdient immers een gezin om in op te groeien.

Help een gezin met een zadenpakket!

KidsCare helpt met thuiszorg in hun eigen omgeving. Door zorg te bieden op dorpsniveau voor de armste kinderen en hun gezinnen op het platteland van Kenia. 

Met de hulp van KidsCare kunnen deze kinderen toch opgroeien in hun vertrouwde omgeving. De directe thuiszorg benadering van KidsCare leidt tot een onmiddellijk positief effect.

Maak kennis met KidsCare gezinnen!

KidsCare gezin van Ali

Ali heeft het syndroom van Down. De oma van Ali heeft de zorg van Ali op zich genomen, maar wist niet goed hoe ze hem het beste kon helpen.

KidsCare gezin van Umazi

Umazi is een weduwe van 30 jaar met vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes. Haar man is in 2012 overleden aan gezondheidsproblemen.

CBF Erkenning en ANBI Status

Recent nieuws

Uitnodigiging voor de KidsCare vrijwilligersdag

02-05-2022

Niet alleen voor vrijwilligers die naar Kenia willen gaan, maar ook voor vrijwilligers die de Nederlandse organisatie (willen) ondersteunen, organiseren we op zaterdag 21 mei een leuke en laagdrempelige bijeenkomst om nader kennis te maken en mee te denken met KidsCare.

Werken aan een veilige omgeving

12-04-2022

KidsCare organiseert binnen de dorpsgemeenschappen bewustmakingscampagnes om te bevorderen dat de kinderen en jongeren in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Door samen te praten over concrete voorbeelden om de kinderen te beschermen kan al veel bereikt worden maar daarnaast wordt er ook gesproken over kinderrechten en de manier waarop misbruik gemeld kan worden bij de juiste (overheid)instanties.

Vacature: Creatieve Vormgever!

05-04-2022

Voor KidsCare zoeken we een creatieve vormgever die als vrijwilliger onze communicatiewerkgroep in Nederland wil versterken. Ben jij een creatieve vormgever met een passie voor kinderen en ontwerpen? Ben je een vormgever die het werk van KidsCare en de kinderen mooi in beeld brengt? Dan zoeken wij jou! 

"Samen kunnen we de wereld een beetje mooier kleuren", Herman van Veen

KidsCare Kenia heeft een groot netwerk van professionals en vrijwilligers, zowel in Kenia als in Nederland. Door een intensieve samenwerking wordt de aanwezige kennis en vaardigheden maximaal gebruikt voor de toekomst van de kwetsbare kinderen.

Wij hebben als doelstelling dat we 100% van de giften besteden in Kenia aan de hulp van (wees) kinderen en kinderen met een beperking. Daarnaast ontplooien wij ook eigen commerciële activiteiten in Kenia om niet volledig afhankelijk te zijn van giften.

Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners