Voedsel en zadenprojecten

Het aantal crisissen stapelt zich op. Hier in Nederland maar ook elders in de wereld. Dat brengt verwarring en het is overduidelijk dat de armste mensen het meest worden getroffen. Ook in Kenia stijgen de prijzen van voedsel enorm en zorgen veranderingen van het klimaat voor veel verwarring. Veel gezinnen in de KidsCare regio zijn voor hun voedsel afhankelijk van de opbrengst van hun eigen kleine akker. Ze weten niet meer wanneer het tijd is om te zaaien. De traditionele ‘regenperiodes’ blijven al twee jaren uit. De veldrapporten van de sociaal werkers zijn heel duidelijk: steeds meer gezinnen zijn bezig met overleven en daar is directe hulp bij nodig Daarom voert KidsCare de laatste jaren regelmatig grote en kleinere directe hulpprojecten uit om samen met de gemeenschappen de armste gezinnen te helpen bij hun worsteling om te overleven.

Naast deze projecten helpen de sociaal werkers ook in individuele situaties die zonder support niet verder kunnen. Met wat voedsel of specifieke medicijnen kan soms al direct het verschil gemaakt worden of in ieder geval tijd gewonnen om tot meer structurele ontwikkelingen te komen. 

Samen kunnen we meer!

De sociaal werkers van KidsCare hebben een goed beeld van de leefsituatie binnen de vaak afgelegen dorpen. Voor hen is het duidelijk: veel gezinnen hebben directe hulp nodig. Gesprekken over het creëren van een eigen zelfstandigheid hebben geen zin als je geen voedsel hebt voor je gezin. Dat is het dagelijkse probleem en dat moet eerst worden opgelost.

Traditioneel helpen de dorpelingen elkaar in dat soort situaties. Een pannetje eten of wat Shillingen worden gebracht bij de meest noodlijdende buurgezinnen. Door droogte, slechte economische en politieke situatie en door de aanhoudende hoge inflatie gaat het echter om steeds meer gezinnen, die niet meer zelf voor hun bestaan kunnen zorgen. Gemeenschapszin is niet langer voldoende er is hulp van buiten nodig!

De sociaal werkers van KidsCare kunnen goed bepalen waar de nood het hoogst is. Na overleg in het team volgen altijd eerst gesprekken met de lokale overheid, de dorpsgemeenschappen en met andere hulporganisaties. Het motto daarbij is ‘Samen kunnen we meer’.

 Dat 'Samen' geldt in het bijzonder voor de vele donateurs in Nederland, die altijd bereid zijn om extra bij te dragen voor noodhulp. In Kenia zijn ze hier heel blij mee. Het team zorgt er daarom voor dat al het gedoneerde geld effectief wordt besteed. De korte verslagen en foto’s hieronder bewijzen de praktische inzet van de donorgelden!

April 2021

In april 2021 werd een voedselzadenpakketten hulpactie gedaan voor 660 gezinnen. De pakketten bestonden niet alleen uit maiszaden, maar ook uit kunstmest en pesticide. Bovendien kregen de gezinnen ook training en advies met name over het gebruik van de kunstmest en pesticide. De begeleiding van de sociaal werkers van KidsCare heeft ervoor gezorgd dat de 660 gezinnen de pakketten op de juiste wijze hebben gebruikt. En ondanks de droge periode heeft dat geleid tot een flinke oogst en dus voedselzekerheid in de tweede helft van 2021.

December 2021

Onder de naam ‘We eat together’ is in 2021 nog een grootschalig hulpproject gedaan voor ruim 500 gezinnen. Door de aanhoudende droogte was een voedselzaden project niet mogelijk en is besloten om de armste gezinnen met een voedselpakket te helpen. Een oplossing met een tijdelijk effect, maar wel heel belangrijk omdat zo’n pakket ook een flinke push geeft aan de betreffende gezinnen.

November 2022

KidsCare is in samenwerking met de overheid het KidsCare voedselprogramma gestart. Het doel van dit programma is om honger te verminderen onder de al kwetsbare huishoudens. De actie was een succes: 385 huishoudens ontvingen voedselpakketten.

April 2023

Voor het verticale moestuinproject werden 565 gezinnen verdeeld over 42 groepen geselecteerd om mee te doen. Voor alle gezinnen een nieuwe manier van werken. Iedere groep organiseerde in zijn gemeenschap een voorbeeldtuin, die tevens fungeerde als trainingslocatie. De deelnemers leerden op praktische wijze hoe ze een verticale moestuin moeten opzetten, de planten moeten verzorgen en de groenten moeten oogsten. De voorbeeldtuinen worden opgesteld in een openbare ruimte zodat ook andere leden van de gemeenschap van het project kunnen leren. Het werd een geweldig succes. De foto’s laten dat overduidelijk zien.

November 2023

KidsCare is in overleg gegaan met de dorpsoudsten en met de dorpsvrijwilligers. Besloten is om samen in actie te komen om via een grote voedselzadenactie de nood bij de armste gezinnen te keren. In elk dorp worden groepen gevormd van 20 meest arme gezinnen en die gaan samen meedoen aan een Zadenproject. Het gaat om 40 groepen. Op dorpsniveau wordt geregeld dat ieder gezin kan beschikken over een eigen stukje land. De gezinnen gaan die grond zelf klaar maken om ingezaaid te worden. De overheid wordt ingeschakeld om de gezinnen te komen trainen in goed landbouwbeheer en KidsCare gaat zorgen voor voldoende zaden, kunstmest en pesticiden. Er worden zaden gebruikt voor gewassen die binnen enkele weken al geoogst kunnen worden. Resultaten zijn op korte termijn te verwachten en de ervaring heeft geleerd dat dit soort dorpsprojecten een blijvend vervolg krijgen. Beoogd is om met deze dorpsprojecten 800 gezinnen te bereiken. Naar schatting worden daar ruim 3000 kinderen mee geholpen.

 

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog