Kidscare officieel erkend als goed doel

KidsCare is sinds 2016 in het bezit van een CBF-Erkenning.
Met dit keurmerk geeft Toezichthouder CBF aan dat KidsCare verantwoord omgaat met de ontvangen giften en donaties. Alle houders van de CBF-Erkenning houden zich aan dezelfde keurmerkregels voor bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving. De jaarverslagen van KidsCare zijn openbaar. KidsCare heeft transparantie hoog in het vaandel staan.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Bekijk hier of via onderstaande banner ons CBF-Erkenningspaspoort.

Tijdens een feestelijke en inspirerende manifestatie in Amsterdam op 1 juli 2016 werd de eerste reeks certificaten uitgereikt. KidsCare had met succes de selectieprocedure doorlopen. KidsCare-bestuurslid Dick van Rietschoten was bij de manifestatie aanwezig. Namens de organisatie nam hij het document in ontvangst uit handen van Roline de Wilde, directeur van het CBF.

“Erkenning door het CBF betekent dat je er als gever vanuit kunt gaan dat je geld echt besteed wordt aan het realiseren van het mooie doel dat je graag wilt steunen”, aldus Roline De Wilde, directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF),

KidsCare is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

KidsCare heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst KidsCare erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). KidsCare voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een "algemeen nut beoogde instelling", oftewel ANBI.

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat KidsCare geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan onze hulp voor (wees)kinderen en kinderen met een beperking in Kenia.

Naam organisatie: Stichting KidsCare Kenia
RSIN nummer: 8232.36.043
KvK nummer: 51352702

Internetadres: http://www.kidscarekenia.nl
Email: info@kidscarekenia.nl
Telefoonnummer: 0031703250288

Doelstelling: KidsCare wil wees- en hulpbehoevende kinderen een betere toekomst geven. Dit doet zij door uitvoering te geven aan haar Homecare programma’s en daarmee samenhangende projecten.

Beleidsplan: het KidsCare jaarverslag 2021 en jaarplan 2022.

Bestuurders:
Zie paginga: https://www.kidscarekenia.nl/over-ons/in-nederland/bestuur-nederland/

Beloningsbeleid: De Stichting KidsCare Kenia werkt in Nederland uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen geen financiële (onkosten-)vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten: Zie de Homecare programma’s en de daarmee samenhangende projecten.

Jaarrekening/jaarverslag: De jaarrekeningen en het financieel verslag is opgenomen in het KidsCare jaarverslag 2021 en jaarplan 2022.

Dankzij de ANBI-registratie door de belastingdienst is een donatie aan KidsCare aftrekbaar van uw belasting.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog