Community comités voor kinderbescherming’

Sinds begin 2000 is de Keniaanse overheid actief bezig met het opzetten van structuren om kinderen beter te beschermen tegen geweld, misbruik, uitbuiting en verwaarlozing. Sindsdien is er een aantal goede initiatieven uitgevoerd, hoewel de beoogde vermindering van kinderbeschermingsincidenten niet is bereikt. De sociaal werkers van KidsCare ervaren dat in de praktijk en zijn, samen met 24 dorpsgemeenschappen, zelf in actie gekomen. Een samenwerking met bijzondere resultaten voor veel kinderen!

In elk dorp werd een Community Child Protection Committee (CCPC) opgericht en werden per dorp gemiddeld 10 actieve vrijwilligers geworven om samen Child Protection (CP) in hun dorpsgemeenschap te bevorderen. Een prachtig initiatief van de dorpen, dat KidsCare graag ondersteunt met een meerjarig programma om de comités te helpen bij het bouwen aan voldoende en gerichte capaciteit. Door een goede aansluiting met de beoogde overheidsstructuur te bevorderen, zal het werk van de comités, om de kinderen in het dorp te beschermen, continuïteit krijgen.  

De sociaal werkers van KidsCare hebben intensieve vergaderingen gehad met de comités. In die vergaderingen werd een groot aantal kindermishandelingszaken geïnventariseerd, zoals:

  • Huiselijk geweld
  • Algemene verwaarlozing
  • Voortijdige schooluitval
  • Kinderarbeid
  • Vroege zwangerschap
  • Seksueel misbruik
  • Drugsmisbruik
  • Commerciële seksuele uitbuiting
  • Kindhuwelijken
  • Genitale verminking

Het KidsCare programma omvat een frequente begeleiding van de comités met trainingen en opleidingen over het identificeren van Child Protection zaken, het behandelen daarvan samen met de juiste instanties en vooral concrete hulp bij hun werkzaamheden zoals het houden van voorlichtingsbijeenkomsten op scholen of aan de dorpsgemeenschap.

Om de veranderingen duurzaam te maken, wordt er gelijktijdig ook hard gewerkt aan het creëren van een actief overlegplatform, met vertegenwoordigers van de overheid en andere organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij Child Protection. De eerste bijeenkomsten van het platform zijn goed verlopen. Ook hier geldt weer dat we samen meer kunnen!  

Meer lezen over de doelen van het CCPC program klik hier

DSC04173

Het verhaal van "Beatrice"

Beatrice (niet haar echte naam) is een kind uit een dorp waar KidsCare zijn community-based thuiszorgprogramma uitvoert. Ze zit momenteel als 12 jarige in klas vier van een lokale basisschool. Haar ouders hebben grote moeite om te zorgen voor de dagelijkse basisbehoeften zoals voedsel en kleding. Deze situatie was voor Beatrice reden om in het geheim het huis te verlaten en om zonder toestemming van haar ouders te trouwen met een 20-jarige man. Nadat de ouders de afwezigheid van hun dochter hadden opgemerkt, meldden ze dit aan een lid van Community Child Protection Committee. Dit Committee pakte de zaak op en ging naar haar op zoek en melde haar vermissing aan bij het politiebureau in de omgeving. Drie dagen later werd Beatrice gevonden in het huis van de man en naar het ziekenhuis gebracht voor verschillende tests en teruggebracht naar de ouders.

Het Community Child Protection Committee meldde de zaak bij de Children Officer en namen contact op met het politiebureau in de regio. De 20-jarige man werd gearresteerd, voor de rechter gebracht en beschuldigd van het trouwen met het minderjarige meisje. De sociaal werker van KidsCare-nam samen met leden van de Community Child Protection Committee de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van Beatrice. Beatrice zit nu weer op school en gaat gemotiveerd verder met haar studie.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog