Thuiszorg wees- en hulpbehoevende kinderen

Alle kinderen verdienen een gezinssituatie om in op te groeien.
Door aids, malaria, te jong moederschap, slechte voeding en gebrek aan medische zorg overlijden veel mensen vroegtijdig. Dit zorgt voor een onvoorstelbaar groot aantal weeskinderen. Voorzichtige schattingen geven aan dat meer dan 20% van de kinderen wees is. Volgens Afrikaanse traditie nemen familieleden de zorg voor deze kinderen op zich. In veel gevallen zorgen grootmoeders en zelfs overgrootmoeders voor meerdere (achter)kleinkinderen. De uitzichtloosheid dreigt het in veel gevallen te winnen van de wil om voor deze kinderen te zorgen.

Huishoudens binnen drie jaar sociaal en economisch zelfstandig
Het aantal weeskinderen is groot en het runnen van een weeshuis is erg kostbaar. Daarnaast vervreemden kinderen in een weeshuis van familie en dorpsgenoten. KidsCare helpt deze kinderen en hun families door ervoor te zorgen dat het huishouden binnen drie jaar sociaal en economisch zelfstandig is. Deze thuiszorg benadering heeft als bijkomend effect dat kinderen naar school gaan, medische zorg krijgen als dat nodig is en van noodzakelijk voedsel zijn gegarandeerd.

Zodra de huishoudens enigszins gestabiliseerd zijn worden economische verbeterprogramma’s gestart. Deze programma’s zorgen ervoor dat de families structureel op een ‘leefbaar’ niveau komen. Tijdens de intensieve begeleiding, die deze families krijgen, wordt er gesproken over familieplanning, de rechten van vrouwen & kinderen en over het omgaan met aids binnen de familie.

Samenwerking overheidsinstanties
Een belangrijk onderscheiden kenmerk van het thuiszorgprogramma is dat het uitgevoerd wordt in nauwe samenwerking met de verschillende overheidsinstanties en dorpsgemeenschappen. Op deze manier worden de thuiszorgactiviteiten steeds meer een duurzaam onderdeel van de regionale kindzorg.

Zo helpen wij wees- en hulpbehoevende kinderen

Stap 1

Maandelijks krijgen de huishoudens financiële steun. Bij de start bedraagt dat 2.000 Kenyan Shilling (circa 15 euro). Zodra een huishouden beter in eigen behoefte kan voorzien wordt deze steun afgebouwd.

Stap 2

De kinderen die onder de hoede van KidsCare komen gaan direct naar school, krijgen medische verzorging en voldoende voedsel. De huishoudens worden intensief begeleid door sociaal werkers van KidsCare en een per dorp gevormde groep van vijf vrijwilligers (inclusief het dorpshoofd). 

Stap 3

Als de gezinssituatie is gestabiliseerd wordt met de verzorgers doelgericht gewerkt aan inkomen generende activiteiten. In eerste instantie kleinschalig in- en rond het huis. Later ook door het vormen en trainen van samenwerkingsverbanden, zoals de succesvolle bijenhouderscoöperaties die er inmiddels zijn.

Nieuwe start van het thuiszorgprogramma

Na een succesvolle evaluatie in 2023 is samen met de dorpsgemeenschappen en de overheid besloten om het thuiszorgprogramma voor wees- en hulpbehoevende kinderen voor de vierde keer te starten. Daarbij is een duidelijke taakverdeling gemaakt waarbij het programma wordt uitgevoerd in gelijkwaardig partnerschap met de overheid.

KidsCare verzorgt vooral de social economische begeleiding en de overheid zorgt voor de agrarisch- economische begeleiding.

"Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan!"
Nelson Mandela

Maak kennis met KidsCare gezinnen!

KidsCare gezin van Dana

Dana's verhaal is een prachtig succesverhaal als het gaat om de Speciale School Units. Ze is een 10-jarig meisje dat in minder dan 3 jaar tijd van een Speciale School Unit student overgezet is naar de eerste klas van de basisschool. 

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog