De regioaanpak van KidsCare - Werken in de Lunga Lunga sub-county

Het bieden van thuiszorg voor wees- en hulpbehoevende kinderen is nieuw in Kenia. Het vraagt veel uitleg. Maar de sociaal werkers van KidsCare slagen er steeds beter in om de KidsCare aanpak duidelijk te maken. Kidscare wordt inmiddels (h)erkend in de hele sub county Lunga Lunga in Kenia. 

De sub county Lunga Lunga ligt in Zuid Oost Kenia en is qua omvang te vergelijken met een Nederlandse provincie (circa 3.000 vierkante kilometer). Een gemiddeld zeer arme bevolking (ruim 150.000) woont vooral in en rond kleine dorpsgemeenschappen en leeft voornamelijk van de opbrengsten uit eigen kleinschalige activiteiten op het gebied van landbouw en visserij. Een ‘armoede spiraal’ is nog overheersend in de sub county en stagneert ontwikkelingen op het gebied van scholing, gezondheid en economie. Een uitdaging ook voor KidsCare.  

Het effectief kunnen bieden van thuiszorg vraagt om een goede bereikbaarheid zowel van de organisatie als van de thuissituaties. Om die reden heeft KidsCare gekozen voor een centrale aanpak met haar KidsCare servicecenter en een decentrale aanpak, dicht bij de huishoudens, met haar KidsCare Outreaches verspreidt over de 6 Locations in de sub county. Een Location is te vergelijken met een grote Nederlandse gemeente en bestaat uit een groot aantal dorpsgemeenschappen.

De plannen over de aanpak door KidsCare zijn vooraf uitgebreid besproken in Kenia, onder meer met de Children Officier. De thuiszorgaanpak van KidsCare sluit prima aan op het beleid van de Keniaanse overheid. Haar ambtenaren zijn bereid om ondersteuning te verlenen door bijvoorbeeld actieve assistentie bij het opbouwen van een sterk regionaal netwerk (andere ministeries en NGO’s) en door het kosteloos ter beschikking stellen van relevante kennis en kunde.   

Organisatie in Kenia

Maak kennis met ons team in Kenia!

MEER LEZEN

KidsCare Service Centrum

Het KidsCare Service Centrum heeft een centrale rol in de regio aanpak van KidsCare en vervult een aantal belangrijke functies:

  • Een informatie- en adviescentrum voor hulpbehoevende (wees-)kinderen en hun verzorgers in de regio Lunga Lunga.
  • Een trainingscentrum waar trainingen worden gegeven op het gebied van gezondheidszorg, de rechten van het kind en op het gebied van beroepsgerichte en/ of economische verbeteringen. 
  • Een administratief- en coördinerend centrum voor de KidsCare activiteiten, de staf en de vele begeleiders/ vrijwilligers uit de aangesloten dorpen. Het KidsCare Service Centrum wordt zo het officiële administratieve en operationele hoofdkwartier van KidsCare en de uitvalsbasis voor de activiteiten van de staf. Door het verhuren van conferentie- en trainingsfaciliteiten en de inkomsten uit de boerderij is het KidsCare Service Centrum ook een bedrijfsmatig centrum. Wat gericht is op het creëren van inkomsten om zo structureel dekking te krijgen van de kosten van KidsCare en minder afhankelijk te zijn van giften en donaties. Bij het KidsCare Service Centrum is een modelboerderij gebouwd waar op moderne wijze veeteelt en landbouw wordt bedreven. Het doel van deze boerderij is tweeledig. Enerzijds wordt zij gebruikt voor praktijktrainingen voor de kinderen en gezinnen en anderzijds wordt met de opbrengst van de producten (melk, okra, tomaten, bananen, enz.) geld verdiend om zo het onderhoud van het centrum te bekostigen.
  • Daarnaast is het KidsCare Service Centrum een plek waar samen met andere kind-georiënteerde partners, zoals Plan International, Rode Kruis, ADPK, Young Mothers Care en diverse Keniaanse (overheids-)organisaties op het gebied van veiligheid, onderwijs en gezondheid wordt samengewerkt. Ook voor Keniaanse begrippen is deze samenwerking heel bijzonder. De partners zijn vooral zo enthousiast omdat in de hele KidsCare regio geen enkele andere faciliteit aanwezig is. Als ze al afreisden naar deze afgelegen streek dan waren ze tot nu toe aangewezen op locaties ‘onder de boom’ of een lawaaierig klaslokaal.  

Het KidsCare Service Centrum is centraal gelegen, bij het dorpje Mshiu, aan de belangrijkste weg in de sub county: de Mombassa- Lunga Lunga Road. Het servicecentrum werd op 22 oktober 2013 geopend door de gouverneur van Kwale County, Salim M.Wvurya. Het centrum bestaat uit verschillende gebouwen. Er zijn kantoortjes, spreekkamers, een grote conferentiehal (capaciteit > 150 personen) en een keuken. In 2014 is de bouw voltooid met onder meer een gasthuis (10 kamers) en twee trainingsruimten. In 2015 werd in het servicecentrum ook een ruimte ingericht om therapie te geven aan kinderen met een beperking.

KidsCare Buitenposten (Outreaches)

Ook voor de Keniaanse professionals wordt het steeds duidelijker dat de zorg voor kinderen het beste dicht bij huis kan worden gegeven. Door een intensieve lokale samenwerking tussen alle betrokken instanties kunnen op lokaal niveau effectieve oplossingen worden geboden. KidsCare heeft hierop ingespeeld door haar direct begeleiding te organiseren op dat lokale niveau. In alle 6 de Locations openden zij een eigen outreach.  

De bereidheid tot samenwerking op het lokale niveau blijkt ook uit het feit dat KidsCare in alle Locations kosteloos de beschikking kreeg over kleine kantoortjes om vandaar uit te beginnen met de KidsCare Outreaches.   

De outreaches – zeg maar de buitenposten van KidsCare - zijn ingericht als spreekkamer. Ze worden bemand door sociaal werkers van KidsCare. Op vaste tijden gedurende de week houden zij spreekuur voor kinderen/ jeugd en hun verzorgers. Van de dagelijkse spreekuren wordt druk gebruik gemaakt.

De KidsCare-posten worden bij voorkeur gedeeld met de Location Chief, het administratieve hoofd van de betreffende agglomeratie. Een goede samenwerking wordt zo ter plaatse mogelijk gemaakt. Homecare is het sleutelwoord voor de dienstverlening in de outreaches. Beoogd is dat de ‘dicht-bij-huis-aanpak’ die dankzij de outreaches kan worden gerealiseerd alle homecare-programma’s van KidsCare verder zal versterken. 

Alle betrokkenen zijn enthousiast over de regiofunctie van KidsCare. Het KidsCare team is vast besloten om de verwachtingen duurzaam waar te maken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook in de KidsCare brochure.

   

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog