In de klas

KidsCare heeft recent een speciaal lespakket ontwikkeld voor basisscholen. Het lespakket ‘Van Nederland naar Kenia met KidsCare’ biedt afwisselend materiaal om een compleet en aansprekend project in de onder-, midden en bovenbouwgroep mee in te vullen.

Het lespakket bestaat uit onder andere werkboekjes voor de leerlingen, diverse video’s en werkbladen. Ook is er een docentenhandleiding met daarin de beschrijving van 10 lessen om in de klas te geven. De volledige lesprogramma’s en docentenhandleiding zijn te zien via: lespakket.kidscarekenia.nl

De KidsCare bestuursleden en haar vrijwilligers zijn ervaren om samen met het lerarenteam een leer- en actieprogramma op te zetten. Bij het maken van een leer- en actieprogramma staan de wensen en ideeën van de school natuurlijk centraal. Graag vertellen wij meer over het lesprogramma en de leuke ervaringen die wij hebben met het geven van voorlichting op basisscholen. Gebruik onderstaand formulier om met ons in contact te komen.

Kinderen zijn goed in staat om het leven hier en in Kenia met elkaar te verbinden. Door te praten over hoe er in Kenia wordt gespeeld en geleerd, de kinderen wonen, eten en sporten is de wereld in Kenia een stuk dichterbij gebracht. Juist doordat we de kinderen in Kenia centraal zetten tijdens leer- en actieprogramma’s leren de kinderen in Nederland hoe kinderen in Kenia leven.

KidsCare heeft ervaren dat alle leergroepen van de basisschool heel goed benaderbaar zijn over het thema ontwikkelingswerk. Onder het motto ‘kinderen helpen kinderen’ geeft KidsCare voorlichting over de manier waarop de kinderen in Kenia door KidsCare geholpen worden. Een positieve aanpak, die tot concrete resultaten leidt. Daarnaast worden scholen aangespoord om een actie op te zetten. Bijvoorbeeld flessen verzamelen, een heitje voor karweitje, koekjes verkopen, een sponsorloop organiseren. Op deze manier krijgen de kinderen de gelegenheid om gelijk ook de kinderen in Kenia te helpen nadat ze hun wereld hebben leren kennen.

Neem contact met ons op. Wij willen graag samen met het lerarenteam van de school zorgen voor een onvergetelijke leerbeleving van de kinderen.

Op een andere manier helpen?

Contact

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met het secretariaat van:

Stichting KidsCare Kenia
T. 070-3250288
E. info@kidscarekenia.nl

Privacy statement

Brochure KidsCare
KidsCare website Nederland: www.kidscarekenia.nl
KidsCare website Kenia: www.kidscare.or.ke

Contactformulier

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog