Thuiszorg voor kinderen met een beperking

KidsCare geeft kinderen met een beperking een toekomst
Voor kinderen met een beperking was in Zuidoost-Kenia nauwelijks aandacht. Niet vanuit de overheid en in veel gevallen niet van de ouders. Die kinderen leiden een onwaardig bestaan. In de regio waar KidsCare opereert, wordt het krijgen van een kind met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking vaak gezien als een ‘schande’ voor de familie. Zij zien vooral hun onmogelijkheden. Culturele en godsdienstige redenen liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast maakt het armoedeprobleem het de ouders vaak onmogelijk om goed voor hun gehandicapte kind te zorgen.

Een sprong in het diepe
In 2017 nam KidsCare het besluit om ook voor deze kinderen in actie te komen. Een sprong in het diepe want in de Lunga Lunga sub county was geen enkele voorziening voor kinderen met een beperking. Doordat deze kinderen ‘verborgen’ werden, kon niemand vertellen om hoeveel kinderen het ging. Er bleken veel gehandicapte kinderen te zijn. Na de nodige uitleg werd de hulp van KidsCare met beide handen aangegrepen. Veel verzorgers gingen de ‘mogelijkheden’ in plaats van de ‘onmogelijkheden’ van deze kinderen inzien.

De capaciteit van KidsCare is sterk vergroot. Toch is er helaas nog altijd een wachtlijst. Door de toenemende bekendheid en het vertrouwen in KidsCare groeit de hulpvraag en dat zal voorlopig zo blijven.

Kinderen met een beperking een gezicht geven
Het eerste doel van KidsCare was ‘to bring children with disabilities into the light’. Dit is bij veel ouders/verzorgers en overheidsfunctionarissen onder de aandacht gebracht en geland. Inmiddels ontvangen 150 kinderen (75 met een verstandelijke beperking en 75 met een lichamelijke) in een pilot de nodige verzorging. Ook wordt er gewerkt aan speciaal onderwijs voor deze kinderen. Hiermee verbetert hun welzijn, positie in het gezin, de community en de samenleving.

Voorbeeld voor de hele regio
Deze kinderen vormen een voorbeeld voor de gehele regio. Veel kinderen hebben grote stappen gemaakt in hun ontwikkeling. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat velen van hen nooit een dokter hebben gezien of specialistische hulp hebben gekregen. Het verstrekken van hulpmiddelen, zoals een rolstoel of aangepaste schoenen, hebben de leefsituatie van deze kinderen en hun gezin ook enorm verbeterd.

‘Dankzij een beetje extra zorg hebben kinderen met een beperking een beter toekomstperspectief’

Zo helpen wij kinderen met een beperking

Individueel zorg- en behandelplan

Alle kinderen krijgen een individueel zorgplan. Hierin staan zowel lange- als kort termijn doelen. De doelen hebben betrekking op lichamelijk, sociaal en psychologisch functioneren plus onderwijs. Waar mogelijk worden er ook economische activiteiten in opgenomen. Dit plan wordt samen met de verzorgers opgesteld en uitgevoerd. De kinderen en verzorgers krijgen in de thuissituatie begeleiding van KidsCare. Elke drie maanden is er een evaluatiemoment.

Supportgroepen voor ouders

Op de scholen, die speciaal voor deze kinderen zijn gerealiseerd zijn, supportgroepen opgericht. In deze supportgroepen worden ouders, door het KidsCare team, getraind over de ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen met een beperking. Daarnaast wisselen zij ervaringen uit en werken ze aan activiteiten waarmee inkomen kan worden gerealiseerd.

Awerness bijeenkomsten

Naast de ouders traint KidsCare de wijdere omgeving waarin de kinderen opgroeien door middel van awareness bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over verschillende soorten beperkingen, de aard van beperkingen en hoe kinderen met een beperking (door KidsCare) kunnen worden geholpen. Het doel van deze bijeenkomsten is vooral gericht op erkenning en het verminderen van stigma.

Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK)

Met de landelijk opererende, door de overheid erkende Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. De afspraken hebben betrekking op specialistische activiteiten op bijvoorbeeld medisch en orthopedisch gebied. APDK maakt in opdracht van de fysiotherapeut van KidsCare ook ‘speciale voorzieningen’ (zoals spalken en rolstoelen).

KidsCare wil met haar sociaalwerkers een brug slaan tussen de doelgroep en de mogelijke (beperkt toegepaste) overheidsregelingen waar ze voor in aanmerking kunnen komen. Er is in de regio nog veel te doen voor de kinderen met een beperking. KidsCare heeft ‘deze kinderen in het licht’ gebracht en gaat vol energie verder om de overheden en andere betrokken partijen te activeren.

Yes we have our rights!

De toekomstplannen staan beschreven in een nieuw programma voor de kinderen met een beperking en hun verzorgers. Dat nieuwe thuiszorg- en belangenbehartigingsprogramma heeft de naam  ‘Yes we have our rights’. Nieuw in dit plan is dat naast de homecare activiteiten ook veel aandacht wordt besteed aan de communicatie en belangenbehartiging om daarmee ook in grotere samenwerkingsverbanden de mogelijkheden, belangen en rechten van de kinderen en hun verzorgers zichtbaar te maken en toe te laten passen.

"Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan!"
Nelson Mandela

Maak kennis met KidsCare gezinnen!

KidsCare gezin van Dana

Dana's verhaal is een prachtig succesverhaal als het gaat om de Speciale School Units. Ze is een 10-jarig meisje dat in minder dan 3 jaar tijd van een Speciale School Unit student overgezet is naar de eerste klas van de basisschool. 

KidsCare gezin van Ali

Ali heeft het syndroom van Down. De oma van Ali heeft de zorg van Ali op zich genomen, maar wist niet goed hoe ze hem het beste kon helpen.

KidsCare Partners