Thuiszorg voor kinderen met een beperking

KidsCare geeft kinderen met een beperking een toekomst
Voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking was in Zuidoost-Kenia nauwelijks aandacht. Niet vanuit de overheid en in veel gevallen niet van de dorpsgemeenschap en zelfs niet van sommige ouders. Die kinderen leiden een onwaardig bestaan en leven vaak ‘verstopt’ in de lemen huisjes. Het krijgen van een kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wordt vaak gezien als een ‘schande’ voor de familie. De verzorgers zien vooral hun onmogelijkheden. Culturele en godsdienstige redenen liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast maakt het armoedeprobleem het de ouders vaak onmogelijk om goed voor hun gehandicapte kind te zorgen. KidsCare en haar team hebben hier onder het motto ‘All children matter’ verandering in gebracht.

Een sprong in het diepe
In 2017 nam KidsCare het besluit om ook voor deze kinderen in actie te komen. Een sprong in het diepe want in de LungaLunga sub county was geen enkele voorziening voor kinderen met een beperking. Er ontbrak kennis en er heerste een groot stigma op deze doelgroep. Doordat deze kinderen ‘verborgen’ werden, kon niemand vertellen om hoeveel kinderen het ging. Er bleken veel gehandicapte kinderen te zijn. Na de nodige uitleg werd de hulp van KidsCare met beide handen aangegrepen. Veel verzorgers gingen de ‘mogelijkheden’ in plaats van de ‘onmogelijkheden’ van deze kinderen inzien. Door de toenemende bekendheid en het vertrouwen in KidsCare groeit de hulpvraag en dat zal voorlopig zo blijven.

De capaciteit van KidsCare om de kinderen met een beperking te helpen is de afgelopen jaren sterk vergroot. KidsCare heeft inmiddels een gewaardeerde en (h)erkende regiofunctie voor de zorg voor kinderen met een beperking. Voor de invulling daarvan probeert KidsCare zo veel mogelijk samen te werken met overheidsorganisaties en andere gespecialiseerde partners. Heel noodzakelijk om het ambitieuze langere termijn doel van KidsCare te bereiken:

“In 2030 moeten alle kinderen met een beperking (ingeschat op > 1.500) en hun ouders/verzorgers in de sub county Lungalunga toegang hebben tot complete gespecialiseerde zorgverlening”   

Het service pakket

Het KidsCare team werkt met de programma’s en services voor bijna 300 kinderen en hun families. Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren wederom zal stijgen. Voor verzorgers wordt steeds duidelijker dat een kind met een beperking veel baat heeft bij goede zorg. KidsCare biedt een breed servicepakket voor (families van) kinderen met een beperking. Het bieden van zorg in de thuissituatie is het uitgangspunt bij de zorgverlening van KidsCare en natuurlijk geldt ook dat de zorg voor elk kind steeds maatwerk is.

Individueel zorg- en behandelplan

Een assessment vormt voor ieder kind de basis van een individueel zorgplan.. De invulling van deze plannen is heel gevarieerd omdat het gaat om kinderen met zeer uiteenlopende behoeften. Voor KidsCare is het belangrijk dat de begeleiding (training) van verzorgers en de verbetering van de thuissituatie onderdeel zijn van de geboden zorg.

Awareness bijeenkomsten

Naast de ouders traint KidsCare de wijdere omgeving waarin de kinderen opgroeien door middel van bewustwordingsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over verschillende soorten beperkingen, de aard van beperkingen en hoe kinderen met een beperking (door KidsCare) kunnen worden geholpen. Het doel van deze bijeenkomsten is vooral gericht op erkenning en het verminderen van stigma.

Speciale School Units

Inmiddels heeft KidsCare bij 6 basisscholen een Speciale School Unit gebouwd en ingericht. De units bieden plaats voor 180 kinderen met een verstandelijke beperking. Bovendien is in iedere unit een ruimte waar wekelijks een ergotherapeut komt om kinderen met lichamelijke beperkingen te behandelen. Lees hier meer over de Speciale School Units.

DSC04016

Every Child Matters

In mei 2022 werd in het KidsCare Centrum in Mshiu een nieuw gebouw in gebruik genomen met het passende motto: Every Child Matters (ECM). De bouw hiervan werd door een anonieme sponsor mogelijk gemaakt. De inrichting van het gebouw werd mogelijk gemaakt dankzij een donatie van het Nederlandse Albert Schweizer Fonds.

Het gebouw is volledig toegerust voor het geven van onder meer ergotherapie behandelingen en het maken van de nodige hulpmiddelen. Daarnaast zijn er diverse spreekkamers waar de verzorgers en hun kinderen kunnen worden ontvangen voor intakes, assessments, coaching, counseling en/of andere doeleinden. Een team van 3 ergotherapeuten, een matron (assistent/ begeleider) en een administratief medewerker zorgen voor een goed verloop van het werk. Beoogd is dat binnenkort diverse andere partners, met eigen specialisme in het nieuwe ECM gebouw aan het werk gaan.  Op die manier wil KidsCare zorgen dat steeds meer kinderen met beperkingen en hun verzorgers zorg op maat ontvangen.

Met een beetje extra zorg hebben kinderen met een beperking direct al een beter toekomstperspectief’

"Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan!"
Nelson Mandela

Maak kennis met KidsCare gezinnen!

Chimani en Mgumba

KidsCare verhaal van Papa Chimani en mama Mgumba 

Onvoorstelbaar

Papa Chimani en mama Mgumba hebben zes kinderen, waarvan er inmiddels twee volwassen en uit huis zijn. Zij wonen in de buurt, hebben een eigen gezin en dat gaat prima, er is onderling goed contact. Twee tieners hebben op het erf van hun ouders een eigen huisje (met makuti’s) kunnen bouwen en het ziet er allemaal heel netjes en opgeruimd uit, de iron sheets op het dak van het grote huis zien er fantastisch uit en er ligt ook een klein zonnepaneeltje op.

Resized DSC 0063

KidsCare verhaal gezin van Makena

Makena is 12 jaar oud en woont samen met haar ouders en vier broers en zussen. Sinds 2021 gaat ze naar de Special School Unit (SSU). In het begin kon Makena niet praten en bleef ze vaak op de achtergrond in de klas. Maar Makena heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt! 

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog