Onze programma's

KidsCare is een organisatie die in Zuidoost Kenia op unieke wijze steun biedt aan arme, kinderrijke gezinnen. Het gaat veelal om huishoudens waarin weeskinderen van familieleden en/ of gehandicapte kinderen zijn opgenomen. Ook begeleidt KidsCare tienermoeders en is er speciale aandacht voor kinderen die zijn verwaarloosd en uitgebuit.

Thuiszorg voor weeskinderen

Voorzichtige schattingen geven aan dat meer dan 20% van de kinderen wees is. Ze zijn afhankelijk van de opvang van grootouders, andere familieleden of buren. Veel van die huishoudens kunnen zelf maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Laat staan dat ze ineens de zorg krijgen over de kinderen van gestorven familieleden en buren. KidsCare helpt deze weeskinderen door ervoor te zorgen dat het huishouden binnen drie jaar sociaal en economisch zelfstandig is.

Thuiszorg voor kinderen met een beperking

KidsCare biedt jaarlijks intensieve zorg aan kinderen met een beperking. Voor hen is een individueel zorgplan geschreven met zowel lange- als korte termijn doelen. Deze doelen hebben betrekking op het lichamelijk, sociaal, psychologisch en schools functioneren en waar mogelijk economische activiteiten. Dit zorgplan wordt samen met de verzorgers van de kinderen opgesteld en samen met hen uitgevoerd.

Studiebeurs

KidsCare vindt het belangrijk dat kinderen een kans hebben op een betere toekomst. Passend onderwijs is hiervoor van belang. Naast de ondersteuning om kinderen naar de basisschool te laten gaan heeft KidsCare ook een ‘studiebeurs-project’ voor de kinderen die hulp krijgen in het thuiszorg programma om ze door te laten stromen naar het vervolgonderwijs. Het ‘scholarschip program’ wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Stichting Waridihome.

Speciaal onderwijs

In Zuidoost-Kenia, het werkterrein van KidsCare, waren geen scholen voor kinderen met een geestelijke beperking. En dat terwijl formeel alle kinderen in Kenia recht hebben op onderwijs.
In Nederland heeft KidsCare een (anoniem) fonds bereid gevonden om de bouw en inrichting van 6 Speciale School Units te financieren. De units worden onderdeel van zes basisscholen verspreid over de regio.

KidsCare Partners