KidsCare Bestuur Nederland

De Stichting KidsCare Kenia heeft een actief bestuur in Nederland. Een team van 8 gedreven vrijwilligers geven sturing aan de voorlichting- en fondswervingsactiviteiten in Nederland. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de organisatie in Kenia bij het vormen van een sterke, duurzame en onafhankelijke thuiszorgorganisatie in Zuidoost-Kenia.

Naast de nodige financiële steun werkt het bestuur in Nederland vooral aan structurele versterking van de competenties en capaciteit van het team in Kenia. Het uitzenden van (gespecialiseerde) vrijwilligers is daar onderdeel van. De samenwerking met de Keniaanse zusterorganisatie en haar (potentiele) Keniaanse partners kent vele uitdagingen, maar inmiddels krijgen jaarlijks meer dan 2.000 weeskinderen en kinderen met een beperking de thuishulp die voor hen zichtbaar het verschil maakt.

Gerard Geenen (voorzitter)

Samen met zijn vrouw Lisette heeft hij in 2011 KidsCare opgericht. Gerard is voorzitter van het bestuur en houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen en realiseren van het langere termijnbeleid. Zijn ruime werkervaringen als organisatieadviseur en coach komen goed van pas tijdens de werkbezoeken die hij meerdere keren per jaar aan Kenia brengt.

Zijn motto: Waar een wil is, is een weg!

Astrid Le Poole-Geenen (secretaris)

Astrid is vanaf de start van KidsCare betrokken. Als bestuurslid houdt zij zich ibezig met de portefeuille kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Zij richt zich met name op de ondersteuning van het management in Kenia op het gebied van managementsturing, HR ontwikkeling en monitoring. Haar werkervaring als coach, adviseur en (interim) manager van groeiende bedrijven in Nederland komt daarbij goed van pas.

Haar motto: De kracht komt van binnenuit

Lisette Disseldorp

Lisette Disseldorp richtte samen met haar man Gerard KidsCare op. Als (oud-)lerares van de basisschool en als oma van 11 kleinkinderen vindt zij dat alle kinderen recht op een toekomst hebben. Bij KidsCare werkt zij daar vol energie aan. Binnen het bestuur is Lisette verantwoordelijk voor het secretariaat en is contactpersoon voor de vele donateurs in KidsCare Support. Lisette is vertrouwenspersoon binnen de stichting KidsCare. Lees meer.

Haar motto:  Samen is veel mogelijk!

Rianne Smallegange

Rianne Smallegange is sinds 2018 betrokken bij KidsCare. In oktober van dat jaar heeft zij het KidsCare centrum in Kenia bezocht, om van daaruit het dagelijks leven van 8 KidsCare-kinderen in beeld te brengen. Deze reis diende als basis voor het lespakket wat Nederlandse scholen kunnen gebruiken. Het lespakket heft als doel bewustwording te creëren bij Nederlandse kinderen en natuurlijk ook fondsenwerving. Rianne is sinds juli 2020 binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Marketing en Communicatie.

Haar motto: maak er wat van!

Anton Bussink2

Anton Bussink

Anton heeft het laatste decennium op veel plekken in Afrika als manager gewerkt aan het verbeteren van de publieke gezondheid en zorg, met hierbij vooral veel aandacht voor het welzijn van kinderen en hun directe omgeving. Bij terugkomst in Nederland heeft hij onder meer een rol gespeeld in de Corona respons, een MBA in zorgmanagement afgerond, en gewerkt als manager en consultant in de zorg. Desondanks blijft Afrika hem trekken. Bij KidsCare komen een aantal zaken voor hem samen. Sinds 2024 is hij als bestuurslid verantwoordelijk voor de zorgportefeuille. 

Zijn motto: ‘Je kan de man uit Afrika halen maar Afrika niet uit de man’

Anne Vijverberg

Na haar studie bedrijfskunde besloot Anne in 2017 naar Kenia af te reizen om zich als vrijwilliger in te zetten voor KidsCare. Als jong meisje voelde zij zich al aangetrokken tot het continent en KidsCare voelde als thuiskomen. Sinds mei 2020 maakt Anne deel uit van het bestuur, en sinds januari 2023 zet Anne zich in als parttime coordinator voor de Nederlandse stichting. Als spin in het web probeert ze de organisatie nog meer in haar kracht te zetten.’

Haar motto: 1 + 1 = 3

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog