Werken aan een weerbare organisatie in Kenia

Blijvende veerkracht voor duurzaamheid

In 2018 publiceerde KidsCare Kenya een rapport over duurzaamheid waarin werd verwezen naar een duurzaamheidsmodel met zeven dimensies. We concluderen dat succes in alle zeven dimensies een goede basis moet vormen voor een duurzame organisatie.Afbeelding1
De afgelopen jaren is door het KidsCare team hard gewerkt aan deze dimensies. Een van de doelstellingen was het creëren van een zelfredzame organisatie in Kenia. Daarmee zou KidsCare in Nederland op termijn dus overbodig zijn. Na een evaluatie in 2022 heeft het bestuur in Nederland besloten niet langer een harde exit strategie te willen formuleren. Het feit dat KidsCare in Kenia een sociale organisatie is gericht op hulp aan de armste gezinnen betekent immers dat die organisatie altijd afhankelijk zal zijn van financiering door ‘derden’. Zeker vanuit ons westerse denken zou deze hulp in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de overheid moeten zijn.  


In overleg met het bestuur in Kenia is duidelijk geworden dat dit wel een streven moet blijven, maar dat daar in het komende decennium (nog) geen volledige invulling aan gegeven kan worden. Wel lijkt het mogelijk dat het bestuur in Kenia meer zelfstandig op zoek gaat naar geschikte fondsen in Kenia en elders in de wereld. Het bestuur in Nederland volgt hierbij dus de visie van het Keniaanse bestuur en blijft vooralsnog voor onbepaalde tijd ‘vraaggericht’ beschikbaar om mee te helpen met het bieden van financiële support en kennisversterking gericht op de continuïteit van de homecare in Kenia. We hebben geconcludeerd dat deze continuïteit (en dus duurzaamheid) alleen kan worden bereikt door het versterken van veerkracht binnen de Keniaanse organisatie. Die conclusie geeft richting aan het in 2022 ontwikkelde strategisch plan 2023 -2025 met de titel: 'Continued Resilience for Sustainability’ 

KC Infographic 4pilaren 23v01
Afbeelding2

Continued Resilience for Sustainability

Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, economie, politiek en andere zaken hebben grote invloed op de leefsituatie van de armste gezinnen. Er is in veel gezinnen sprake van ernstige armoede en dat maakt de hulpvraag voor de korte en langere termijn erg groot. Meest wenselijk is dat de overheid in Kenia voldoende zorg kan geven voor het welzijn van de armste gezinnen. Maar realistisch gezien kan het bestuur hier geen jaartal voor noemen.

Duurzaamheid moet daarom worden bereikt door een onafhankelijk en resultaatgericht bestuur en team van KidsCare in Kenia. Door intensief samen te werken met de hulpbehoevende gezinnen en de vrijwilligers uit communities (Pillar 1) kan KidsCare de juiste prioriteiten geven aan haar werk en voldoende capaciteit creëren om daarmee de gewenste impact te realiseren.

Die samenwerking geeft KidsCare geloofwaardigheid, legitimiteit, verantwoordelijkheid en autoriteit en dat legt ook de basis voor sterke Nationaal en Internationaal Partnership met de overheid en andere (financiële) partners (Pillar 2). KidsCare heeft al een brede participatie gecreëerd en dat moet de komende jaren verder toenemen.

Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteiten/ competenties van het management en teamleden te vergroten (Pillar 3). Daarmee moeten zij steeds beter hun programmataken op professionele wijze uit kunnen voeren en dit uitdragen naar de partners. Onderdeel van die professionaliteit is dat het team in staat is om de netwerken te ontwikkelen en te onderhouden en hun eigen programma-/ projectvoorstellen, aanvragen en rapporten te maken. Het team werkt hier hard aan en heeft de ambitie om dit op onderscheidende wijze zelfstandig te kunnen doen.

Het bestuur van KidsCare in Kenia heeft ook onderkend dat het belangrijk is om de doelen, werkwijze en resultaten heel zichtbaar (Pillar 4) te maken voor alle betrokkenen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de externe communicatie en promotie van de activiteiten. Positieve zichtbaarheid van KidsCare en haar programmaservices is van belang gebleken voor de verbindingen met alle stakeholders. Het dient overigens niet alleen het belang van de eigen weerbaarheid, maar zeker ook die bewustwording van de gezinnen en kinderen die hulp behoeven en tot voor kort niet eens wisten waar en welke zorg er mogelijk is.  

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog