Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022

Inhoudsopgave

1. Voortgang
thuiszorgprogramma’s

KC Jaarverslag 2022 H1 1

2. Naar een duurzame
organisatie

3. Prioriteiten
Kenia 2022

4. Bestuurszaken
Nederland

5. Prioriteiten
Nederland 2022

6. Financiën 
2021 / 2022

Alle kinderen verdienen een gezin!