3. Prioriteiten Kenia 2022

De belangrijkste doelen/prioriteiten uit het jaarplan 2022 in Kenia

Prioriteiten Kenia 2022

Het Management Team heeft een uitgebreid actieplan 2022 gemaakt. Hieronder worden de belangrijkste acties genoemd.

In 2022 wil KidsCare haar services voor ruim 2000 kinderen continueren en verder professionaliseren. Het gaat om de volgende programma’s:

 • Het drie jarige Community Based Homecare, Child Protection and Beekeeping (CB-HCPB) programma voor 240 gezinnen en 1.800 wees- en hulpbehoevende kinderen.
 • Community Child Protection Committees (CCPC) programma waarin 24 dorpen werken aan structureel meer veiligheid voor hun kinderen.
 • Every Child Mattters (ECM) programma voor meer dan 150 kinderen met een beperking.
 • Speciale School Unit (SSU) programma, waarin zes units met 180 kinderen worden geholpen om de kwaliteit van hun speciaal onderwijs te versterken.
 • Hulpprojecten (zoals voedselzadenpakketten, geitengroepen), om gezinnen uit de hoogste nood te helpen (Mede afhankelijk van het beschikbare budget).

Andere belangrijke acties uit het actieplan:   

 1. Het bestuur in Kenia wil nog meer voeding krijgen uit het werkveld en de directe samenwerking daarmee versterken. Daarom wil zij in 2022 een Advisory Board installeren met vertegenwoordigers uit het werkveld/ de Communities.
 2. De samenwerking met de Communities op operationeel niveau mag nog intensiever. Er wordt al samengewerkt met 120 KidsCare Community Vrijwilligers in het CB-HCPB programma en dat wordt in 2022 verder uitgebreid met 24 Community Child Protection Commitees en met een nieuwe samenwerking met de zogenoemde Community Health Workers. Basis voor deze samenwerking is de visie dat elke ontwikkeling moet ‘ontstaan en groeien vanuit gelijkwaardig overleg met het werkveld’.
 3. Het bestaande strategisch plan voor 2020-2024 ‘Every Child a Family’ gericht op een duurzaam kwalitatief presterende organisatie behoeft bijstelling. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de eerder vermelde vertragingen door Covid-19 en nieuwe inzichten over duurzaamheid en weerbaarheid.
 4. In 2022 zal actiever en met meer focus gewerkt worden aan de fondswerving in Kenia. Het MT ontwikkelde daarvoor een plan van aanpak om in 2022 in totaal 10 miljoen Kenian Shilling te werven. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van interne randvoorwaarden waar onder de vaardigheden om op de juiste manier projectaanvragen te doen.
 5. Verhogen van de effectiviteit: Het budget voor 2022 is circa 10% lager gesteld dan in 2021. Toch willen we de services op hetzelfde niveau houden en dat betekent dat het werk effectiever en efficiënter moet worden gedaan. In kwartaal 1 wordt daar een plan voor gemaakt.
 6. Communicatie en documentatie zijn belangrijke onderdelen van de professionalisering en krijgen in 2022 meer aandacht. In kwartaal 1 worden de prioriteiten op dat gebied geformuleerd.
 7. in 2022 wordt wederom een onafhankelijke accountant gevraagd om de doelmatigheid van de bestedingen te auditen. Het werken met heldere budgetten krijgt prioriteit.
Alle kinderen verdienen een gezin!