1.2 Thuiszorg voor kinderen met een beperking

Het programma voorziet in grote en toenemende behoefte.

Thuiszorg voor kinderen met een beperking

Het thuiszorgprogramma voor de kinderen met een beperking bleek ook in 2021 in een grote en breed toenemende behoefte te voorzien. De KidsCare sociaal werkers zijn erin geslaagd om verborgen kinderen uit hun huizen te krijgen. Voor verzorgers wordt steeds duidelijker dat een kind met een beperking veel baat heeft bij goede zorg. Dat hun kind daardoor meer ontwikkelmogelijkheden heeft dan verwacht werd. En dat is voor veel verzorgers een blije ontdekking.

KidsCare biedt een breed servicepakket voor kinderen met een beperking. De kinderen die door KidsCare in het programma zijn opgenomen krijgen maatwerk. Een assessment en ontwikkelplan vormen voor ieder kind de basis van het begeleiding- of behandelplan. Heel gevarieerd omdat het gaat om kinderen met zeer uiteenlopende lichamelijke en/ of verstandelijke beperkingen. Voor KidsCare is het belangrijk dat de begeleiding (training) van verzorgers en de verbetering van de thuissituatie onderdeel zijn van de geboden zorg.

De homecare services:

Covid-19 zorgde ook in 2021 voor enige stagnering van de hulpverlening voor de meer dan 150 kinderen met een beperking. Dat betrof vooral collectieve bijeenkomsten voor de moedergroepen (Support Groups) en andere bewustwordingsactiviteiten. Assessments voor nieuwe kinderen,  therapie sessies en de thuisbezoeken zijn, met in acht neming van de nodige voorzorg maatregelen, doorgegaan.

De zorg voor het toenemende aantal kinderen met een beperking heeft ertoe geleid dat de betreffende afdeling werd uitgebreid. Zo werd het aantal therapeuten in 2021 uitgebreid tot drie full time medewerkers en werd veel tijd geïnvesteerd in gerichte trainingen en opleidingen van de therapeuten en de drie sociaal werkers in het afdelingsteam.

Een nieuw tijdperk?

Inmiddels werd steeds duidelijker dat de toegenomen zorgactiviteiten vragen om meer en betere werkfaciliteiten in het KidsCare Centre in Mshiu. Daar is gewoon te weinig plaats in met name de ontvangst-/wachtruimte en de therapieruimte. Ook is onvoldoende plaats om vertrouwelijke (counseling) gesprekken te hebben met de kinderen en/ of hun verzorgers. Daarom werden er nieuwe plannen gemaakt om direct naast het KidsCare Centrum een eigen service center voor kinderen met een beperking te bouwen en in te richten. Dat plan werd in 2021 uitgewerkt en er werden donateurs gevonden voor de bekostiging. Planning is om in mei 2022 het nieuwe service center officieel te openen. De naam van het uitbreidingsprogramma is veelzeggend: Every child matters.

Alle kinderen verdienen een gezin!