1.1 Thuiszorg voor gezinnen met wees- en hulpbehoevende kinderen

Het programma draait op volle capaciteit.

Thuiszorg voor gezinnen met wees- en hulpbehoevende kinderen

In juli 2020 werd het drie jaar durende Community Based Homecare Child Protection and Beekeeping (CB-HCPB) programma voor de derde keer gestart. Het vorige, vergelijkbare driejarig programma was positief geëvalueerd door de deelnemende dorpsgemeenschappen en hun bestuurders en daarom was besloten dat wederom 24 dorpen, 240 gezinnen/1.800 kinderen en 120 KidsCare Community Vrijwilligers geselecteerd zouden worden voor het programma.

Eind 2020 waren, in goed overleg met de overheden en de dorpsgemeenschappen, reeds 120 nieuwe huishoudens in 12 dorpen geselecteerd voor dit programma. In 2021 zijn, ondanks Covid-19 en de daaruit voortvloeiende sociale en economische gevolgen, toch ook de overige 120 huishoudens in 12 dorpen geselecteerd. Het programma draait daarmee op volle capaciteit. Het KidsCare team in Kenia maakte een verslag van de voortgang van het CB-HCPB programma in 2021. Onderstaand een samenvatting van de prestaties:

Prestaties op het niveau van de deelnemende gezinnen:

 • De resterende 120 arme huishoudens met wees- en hulpbehoevende kinderen zijn in het 1e en 2e kwartaal van 2021 in het programma gebracht met de hulp van de provinciale en de nationale overheidsfunctionarissen.
 • We organiseerden een maandelijkse geldoverdracht van Ksh 1.500 aar de geselecteerde huishoudens. (Gedurende het eerste half jaar en daarna afnemend met Ksh 500 per half jaar)
 • We deden twee keer per maand huisbezoek aan de 240 geselecteerde huishoudens om ervoor te zorgen dat de verzorgers van de kinderen hun doelen halen. Tot nu toe is de verbetering van de 240 huishoudens op 75% van de programmadoelstellingen.
 • 70% van de huishoudens heeft zowel de lange als de korte termijn doelen bereikt met de hulp van de KidsCare Community Vrijwilligers (KCV's) en de sociaal werkers van KidsCare. De gezinnen hebben hun huis verbeterd, onder meer met daken van golfplaat, met aparte slaapkamers voor de zorgverleners, de jongens en meisjes en met een keuken (open houtvuur) buiten het huis.
 • 50% van de begunstigden heeft ook al een bruikbare toilet en wasgelegenheid gebouwd.
 • 65% van de huishoudens is begonnen met het genereren van inkomsten.
 • Door de geldoverdracht, die ze elke maand ontvangen, kunnen de huishoudens een of meer geiten en kippen kopen. 80% van de huishoudens beoefent nu pluimveehouderij, geitenhouderij en kleinschalige landbouw.
 • 79% van de kinderen in onze huishoudens is ingeschreven op scholen en verzorgers nemen deel aan verschillende schoolactiviteiten.
 • 95% van de zorgverleners brengt hun kinderen naar gezondheidsfaciliteiten voor behandeling wanneer ze ziek worden.
 • KidsCare gaf trainingen aan de huishoudens over gezinsplanning, hoe inkomstengenererende activiteiten te starten en te beheren en hoe zeep te maken om de hygiëne te verbeteren.

Prestaties op het niveau van de boerengroepen:

 • We hebben met succes 24 bijenteeltboerengroepen gevormd in alle 24 dorpen in het CBHCPB programma.
 • Alle 24 boerengroepen zijn geregistreerd bij de sociale dienst van de overheid.
 • Groepsleden hebben in ieder dorp grond aangewezen voor het opzetten van de demonstratie-eenheden voor bijenteeltactiviteiten. Ze hebben ook het land ontruimd in afwachting van de officiële start van de activiteiten.
 • 16 van de 24 groepen zijn tevens begonnen met hun secundaire economische activiteiten, zoals bijvoorbeeld geitenhouderij, pluimveehouderij en/ of -landbouw.

Prestaties op het niveau van kinderbescherming:

 • Samen met de dorpen vormde KidsCare reeds 12 Community Child Protection Committees (CCPC). De overige 12 worden in 2022 gevormd.
 • We maakten de eerste afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden van de committees.
 • De commitees kregen te maken met 8 cases over misbruiksituaties voor kinderen. De cases werden geïdentificeerd, beoordeeld en doorverwezen. 3 cases zijn nog in behandeling en de 5 oveirge zijn succesvol afgerond.
 • De Children Officer van de sub county Lungalunga zorgt voor een trainingsprogramma voor de KidsCare sociaal werkers. Daarbij werd een heldere en haalbare taakverdeling met de Officier afgesproken.
 • Diverse vergaderingen werden gehouden met belanghebbenden in de subprovincie om de werkrelatie te versterken en om samen de dienstverlening te verbeteren.

Uitdagingen:

 • De gevolgen van de Covid-19-pandemie hebben ervoor gezorgd dat sommige van de geplande activiteiten nog niet zijn gerealiseerd. Zo konden er geen centrale vergaderingen worden gehouden in het KidsCare Centrum vanwege strakke richtlijnen van het Ministerie.
 • Sommige bijeenkomsten in de dorpen werden eveneens uitgesteld vanwege covid-19-beperkingen en dat werkte vertragend op de voortgang van de activiteiten.
 • De toegezegde geldbijdrage van de Rotaryclub in Kenia is door interne omstandigheden vertraagd. Met name de trainingen van 24 boerengroepen en de bouw van de bijenteelt demonstratie-eenheden zijn verschoven naar 2022.
Alle kinderen verdienen een gezin!