6. Financiën 2021/2022

Het financiële overzicht

KidsCare financieel verslag boekjaar 2021 en budget 2022

Dit hoofdstuk begint met de financiële jaaroverzichten 2021 en 2022 (budget) en bijbehorende toelichting van de Nederlandse Stichting KidsCare Kenia. KidsCare was in 2021 ook penvoerder voor het samenwerkingsverband Family Power. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn de inkomsten en uitgaven van Family Power hierna in een apart overzicht opgenomen.

Gezien de nauwe samenwerking met de Keniaanse zusterorganisatie zijn ter informatie in dit hoofdstuk ook een overzicht en toelichting van de inkomsten en uitgaven gemaakt door de Trust KidsCare in Kenia. De cijfers uit Kenia zijn dit voorjaar vastgesteld door het Keniaanse bestuur en goedgekeurd door een onafhankelijk accountant in Kenia. 

Alle kinderen verdienen een gezin!