1. Voortgang thuiszorgprogramma's

Structurele zorg voor de ontwikkeling van kinderen in hun thuissituatie.

De thuiszorgpramma’s van KidsCare zijn gericht op structurele zorg voor de ontwikkeling van kinderen in hun thuissituatie. Met onderscheid tussen de zorg voor wees- en hulpbehoevende kinderen en de zorg voor kinderen met een geestelijke en/ of lichamelijke beperking. Voor kinderen met een geestelijke beperking is het thuiszorgprogramma uitgebreid met de bouw van 6 Speciale School Units en de kwaliteitsverbetering van dat speciale onderwijs.

Naast deze op structurele ontwikkeling gerichte zorg was er in 2021 een toenemende vraag om directe hulp in de vorm van voedsel- en voedselzadenprojecten. Covid-19, langdurige droogte en politieke desinteresse maakten deze noodhulp noodzakelijk.

Op de volgende pagina's volgt het verslag van de voortgang in 2021 van de thuiszorgprogramma’s:

Wij hebben grote bewondering voor het team in Kenia dat zich (ondanks Covid-19) onvermoeid inzette om de gezinnen in nood te helpen.KidsCare deed en doet wat ze kan.

Alle kinderen verdienen een gezin!