1.3 Voedsel en voedselzaden projecten

Grote en kleine hulpprojecten

Voedsel en voedselzaden projecten

De sociaal werkers van KidsCare hebben een goed beeld van de leefsituatie binnen de vaak afgelegen dorpen in het werkgebied van KidsCare. Dat heeft er in 2021 toe geleid dat er diverse grote en kleine hulpprojecten werden gedaan.

Zo werd in maart/ april 2021 een voedselzadenpakketten hulpactie gedaan voor 660 gezinnen. De pakketten bestonden niet alleen uit maiszaden, maar ook uit kunstmest en pesticide. Bovendien kregen de gezinnen ook training en advies met name over het gebruik van de kunstmest en pesticide. De hulpactie is volgens plan verlopen, waarbij opgemerkt dat een veilige verspreiding van al die pakketten een hele klus was. Gelukkig was daar hulp bij van de chiefs en dorpsoudsten. De begeleiding van de sociaal werkers van KidsCare heeft ervoor gezorgd dat de 660 gezinnen de pakketten op de juiste wijze hebben gebruikt en ondanks de droge periode heeft dat geleid tot een flinke oogst en dus voedselzekerheid in de tweede helft van 2021.

Onder de naam ‘We eat together’ is in december 2021 nog een grootschalig hulpproject gedaan voor ruim 500 gezinnen. Door de aanhoudende droogte was een voedselzaden project niet mogelijk en is besloten om de armste gezinnen met een voedselpakket te helpen. Een oplossing met een tijdelijk effect, maar wel heel belangrijk omdat zo’n pakket ook geal een flinke push geeft aan de betreffende gezinnen.

Naast deze grotere projecten helpen de sociaal werkers ook in situaties die zonder dat niet verder kunnen. Met wat voedsel of specifieke medicijnen kan soms al direct het verschil gemaakt worden en in ieder geval wordt zo tijd gewonnen om tot meer structurele ontwikkelingen te komen.

Zo werd ook besloten om de kinderen in de 6 Speciale School Units in de ochtend een beker pap en in de middag wat bonen te geven. De school had tevergeefs aan de verzorgers om een financiële bijdrage gevraagd om dit eten te betalen. Dat geld was er gewoon niet. KidsCare heeft dit nu voor haar rekening genomen totdat er andere oplossingen zijn. Is dit ons beleid? Nee, maar we doen wat nodig is. Een echte keuze is er niet. De kinderen zitten nu steviger op hun stoeltje en zijn veel beter in staat om te leren.

Alle kinderen verdienen een gezin!