Moestuin als duurzame voedselvoorziening

15-04-2023

Voedselonzekerheid is een groot probleem in het sub district Lungalunga in Kwale Kenia. Dit probleem wordt grotendeels veroorzaakt doordat veel huishoudens in armoede leven en de impact van onvoorspelbare klimaatverandering (extreme droogte en overstromingen bij regen) op de landbouw en voedselproductie. Daarnaast maken sterke prijsstijgingen landbouwproducten onbetaalbaar. 


DONEER EEN VERTICALE MOESTUIN

Vanwege deze factoren wordt momenteel meer dan 85% van de gezinnen in Lungalunga geconfronteerd met een voedselcrisis. Gezinnen met weeskinderen en kinderen met een beperking blijken extra kwetsbaar. Veel gezinnen zijn wanhopig geworden en hebben dringend jouw steun nodig!

KidsCare wil deze kwetsbare gezinnen ondersteunen door middel van een innovatief 'Kitchen Garden’ project. Toegang tot eigen duurzame voedselvoorziening staat hierin centraal. Daarom vraagt KidsCare om jouw hulp.

Het primaire doel van dit project is om de deelnemers te leren hoe zij zelf een verticale moestuin kunnen creëren met hoge opbrengst. Deze tuin zal de families van de deelnemers voorzien van verse en biologische groenten.

Voor 17 euro kunnen we een gezin voorzien van een verticale moestuin die groeit in zakken en dicht bij huis kan worden verbouwd. Een duurzame oplossing die minder water vraagt, minder gevoelig is voor droogte, omdat het water niet wegvloeit in de droge grond, en ook bij overstromingen de oogst beschermd. Elk gezin investeert zelf 2 euro. En daarmee kun jij voor slechts 15 euro een gezin helpen aan een eigen duurzame voedselvoorziening.

Het doel is 565 families mee te laten doen, verdeeld over 42 groepen. Voor iedere groep komt in de gemeenschap een voorbeeldtuin die gaat fungeren als trainingslocatie. Hier zullen de deelnemers voorlichting krijgen over gezonde voeding en praktisch leren hoe ze een moestuin moeten opzetten, hoe ze de planten moeten verzorgen en hoe ze de groenten moeten oogsten. De voorbeeldtuinen worden opgesteld in een openbare ruimte zodat ook andere leden van de gemeenschap van het project kunnen leren. De overheid helpt mee met het geven van intensieve training aan de boeren en het organiseren van een eerlijke en veilige situatie voor de hulpactie.

Het ‘Kitchen Garden’ project is innovatief:

- Duurzame voedselvoorziening: hoge productie van verse en organische groenten. Binnen twee maanden kan worden geoogst.
- Veel gezinnen hebben geen ruimte voor grootschalige landbouw. De verticale moestuin neemt weinig ruimte in beslag.
- Educatie en empowerment: de deelnemers leren vaardigheden en krijgen voorlichting over gezonde voeding
- Klimaat- en milieu bestendig: substantieel minder water nodig en geen chemische bestrijdingsmiddelen.
- Co-creatie: iedereen draagt zijn steentje bij. De deelnemers investeren € 2,- en hun volle inzet, de overheid verzorgt een intensief trainingsprogramma, KidsCare verzorgt verticale moestuin zakken, aarde, zaden en begeleiding.
-  Aan het project doen 565 gezinnen mee, verdeeld over 42 groepen. Daarnaast mag iedereen uit de gemeenschap meekijken en meeleren.

DONEER EEN VERTICALE MOESTUIN

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog