Doneer een moestuin

Duurzame voedselvoorziening voor de meest kwetsbare gezinnen

"Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan!"
Nelson Mandela

Het moestuinproject: klimaatbestendig, educatief en helpt de deelnemers in korte tijd naar een zelfredzame voedselproductie.  

Voedselonzekerheid is een groot probleem in het sub district Lungalunga in Kwale Kenia. Dit probleem wordt grotendeels veroorzaakt doordat veel huishoudens in armoede leven en de impact van onvoorspelbare klimaatverandering (extreme droogte en overstromingen bij regen) op de landbouw en voedselproductie. Daarnaast maken sterke prijsstijgingen landbouwproducten onbetaalbaar.

Vanwege deze factoren wordt momenteel meer dan 85% van de gezinnen in Lungalunga geconfronteerd met een voedselcrisis. Gezinnen met weeskinderen en kinderen met een beperking blijken extra kwetsbaar.  Veel gezinnen zijn wanhopig geworden en hebben dringend jouw steun nodig!

KidsCare wil deze kwetsbare gezinnen ondersteunen door middel van een innovatief 'Kitchen Garden’ project. Toegang tot eigen duurzame voedselvoorziening staat hierin centraal. Daarom vraagt KidsCare om jouw hulp.

Doneer een moestuin voor € 15,-

Voor 17 euro kunnen we een gezin voorzien van een verticale moestuin die groeit in zakken en dicht bij huis kan worden verbouwd. Een duurzame oplossing die minder water vraagt, minder gevoelig is voor droogte, omdat het water niet wegvloeit in de droge grond, en ook bij overstromingen de oogst beschermd.

Elk gezin investeert zelf 2 euro. En daarmee kun jij voor slechts 15 euro een gezin helpen aan een eigen duurzame voedselvoorziening.

Doneer een moestuin
Kinderen met moestuin

Voorbeeldtuinen voor de gemeenschap

Het doel is 565 families mee te laten doen, verdeeld over 42 groepen. Voor iedere groep komt in de gemeenschap een voorbeeldtuin die gaat fungeren als trainingslocatie. Hier zullen de deelnemers voorlichting krijgen over gezonde voeding en praktisch leren hoe ze een moestuin moeten opzetten, hoe ze de planten moeten verzorgen en hoe ze de groenten moeten oogsten. De voorbeeldtuinen worden opgesteld in een openbare ruimte zodat ook andere leden van de gemeenschap van het project kunnen leren.

Doneer een moestuin

Help een gezin aan een duurzame tuin aan huis.

Doneer voor € 15,- een verticale moestuin!

Zadenpakket KidsCare
Het ‘Kitchen Garden’ project is innovatief:
  • Duurzame voedselvoorziening: hoge productie van verse en organische groenten. Binnen twee maanden kan worden geoogst.
  • Veel gezinnen hebben geen ruimte voor grootschalige landbouw. De verticale moestuin neemt weinig ruimte in beslag.
  • Educatie en empowerment: de deelnemers leren skills en krijgen voorlichting over gezonde voeding
  • Klimaat- en milieu bestendig: substantieel minder water nodig en geen chemische bestrijdingsmiddelen
  • Co-creatie: iedereen draagt zijn steentje bij. De deelnemers investeren €2,- en hun volle inzet, de overheid verzorgt een intensief trainingsprogramma, KidsCare verzorgt verticale moestuin zakken, aarde, zaden en begeleiding
  • De overheid helpt mee met het geven van intensieve training aan de boeren en het organiseren van een eerlijke en veilige situatie voor de hulpactie

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog