Onze partners

KidsCare werkt zowel in Nederland als in Kenia intensief samen met partnerorganisaties. Door intensief samen te werken met haar partners kan KidsCare zowel haar deskundigheid als haar capaciteit uitbreiden. Meer kinderen kunnen zo op de juiste wijze geholpen worden. We noemen hieronder vol trots de belangrijkste organisaties waarmee KidsCare in Nederland en in Kenia samenwerkt, waarbij opgemerkt dat sommige veelbetekenende partners anoniem willen blijven.

En natuurlijk moet hier vermeld worden dat KidsCare ook samenwerkt met veel kleinere organisaties en particuliere vrijwilligers. Met al die hulp is in Nederland en in Kenia een stevige organisatie opgebouwd, zonder dat we daar onze sponsorgelden aan hoefden te besteden.    

Wilde Ganzen

De samenwerking met Wilde Ganzen is intensief. Het  begon ooit met het indienen van een project om daarvoor een financiele bijdrage te krijgen. Nu is er naast financiele steun volop inhoudelijke support. In Nederland door intensief inhoudelijk overleg en in Kenia zorgt Wilde Ganzen voor lokale trainingen van het management. Hoofddoel van de samenwerking is tot een zelfstandige en duurzame organisatie te komen in Kenia. Daar zetten we ons samen voor in.

Kerk in Actie

Dankzij de financiële steun en adviezen van vooral Kerk in Actie kon KidsCare het project ‘Ýes I Can’ uitvoeren. Met dat project weet KidsCare aandacht te krijgen voor kinderen met een geestelijke beperking. Het project is succesvol en ook voor het opvolgende project ‘Yes we Can’ kan KidsCare op steun rekenen van Kerk in Actie. 

Logo Aisha and Friends knipoog

Aisha & Friends

Stichting Aisha & Friends ontwikkelt, samen met lokale partners, educatieve materialen en trainingen op het gebied van Life Skills. Samen met KidsCare Kenya ontwikkelen zij ‘maatwerk’ voor kinderen met een beperking, onder andere op het gebied van ‘omgaan met emoties’. Met Aisha in de hoofdrol maken we samen kinderen (én hun caregivers) weerbaarder en geven ze meer zelfvertrouwen.

Republic of Kenya

Zorg voor wees- en hulpbehoevende kinderen is een belangrijke verantwoording van de Nationale overheid in Kenia. Om die reden heeft KidsCare vanaf het begin de samenwerking met haar overheidsinstanties opgezocht en inmiddels is een stevig netwerk met die organisaties opgebouwd. Er zijn contacten op het hoogste niveau in Nairobi en ook meer lokaal op het gebied van onder meer zorg, veiligheid, sociaal werk en economische ontwikkeling.

Thuiszorg voor kinderen wordt voor de overheid positief onderschreven en stap voor stap krijgt de publiek/private samenwerking verder vorm. Een innovatie waar KidsCare trots op is.

Kwale County

KidsCare werkt in de meest zuidelijke Sub County van Kwale County. De County heeft een eigen overheidsbestuur. Ook daar zijn intensieve contacten mee. Met de Gouverneur en met de ministeries van sociale zaken, landbouw en veeteelt en economische zaken. Met deze drie ministeries wordt bijvoorbeeld het ‘Bijenhouders’ programma uitgevoerd.

Ook hier geldt dat de samenwerking in de praktijk tot wasdom moet komen. Samenwerking met private partijen is ook voor de County nieuw.

APDK

De APDK is een organisatie in Kenia en specialist op het gebied van hulp en empowering van kinderen met een beperking. Met name ten aanzien van medische zorg hebben zij hun sporen verdiend. Met de APDK is een convenant afgesloten waarin de samenwerking met KidsCare is benoemd. APDK brengt vooral medische kennis en capaciteit in en de KidsCare fysiotherapeut en sociaal werkers zorgen voor het zichtbaar maken van de kinderen en het bieden van de hulp die lokaal nodig is.

KCDF

De organisatie Kenya Community Development Foundation (KCDF) is een Keniaanse organisatie die ondersteuning biedt aan allerlei Community initiatieven. Zij weten wat de behoeftes zijn in het land. Eigenlijk is KCDF een beetje te vergelijken met Wilde Ganzen. Zij ondersteunen, trainen en begeleiden lokale initiatiefnemers van projecten en stimuleren hen bijvoorbeeld om zelf fondsen te werven. Het team van KidsCare in Kenia is blij om met deze lokale partner te werken aan de eigen duurzame toekomst.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)