Werken aan een veilige omgeving

12-04-2022

KidsCare organiseert binnen de dorpsgemeenschappen bewustmakingscampagnes om te bevorderen dat de kinderen en jongeren in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Door samen te praten over concrete voorbeelden om de kinderen te beschermen kan al veel bereikt worden maar daarnaast wordt er ook gesproken over kinderrechten en de manier waarop misbruik gemeld kan worden bij de juiste (overheid)instanties.

Dat dit soort bijeenkomsten waardevol worden gevonden blijkt wel uit een recente bijeenkomst waar KidsCare hulp kreeg van de area chief, de sub county children officer, de hoofdonderwijzer en een voorlichter van Plan Internationaal. Het was een inspirerende bijeenkomst die zeker een vervolg krijgt.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog