Leren op de Special School Unit

23-09-2022

De 6 Special School units, gebouwd en ingericht door KidsCare, draaien inmiddels volop. Zo’n 150 Kinderen met een verstandelijke beperking komen met veel plezier naar hun school. 

Ze krijgen hetzelfde leeraanbod als andere kinderen in de reguliere klassen, maar vaak past de leerkracht de manier van leren aan aan de belevingswereld van de kinderen. Zo leren ze bijvoorbeeld rekenen met behulp van materiaal. Soms gebruiken ze blokjes of ander materiaal dat in de klas aanwezig is. En soms gaat de leerkracht met de kinderen naar buiten om daar materiaal te verzamelen. Zo heeft Jared (een leerling) verschillende stenen verzameld om te leren tellen en rekenen.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog