KidsCare Vrijwilligersdag 2022

29-06-2022

Een warme, betekenisvolle bijeenkomst. Een weerzien met oude bekenden, en een kennismaking met nieuwe vrijwilligers. Mooie presentaties en open gesprekken. Zo kan de Vrijwilligersdag van 21 mei 2022 samengevat worden. Bij De Buurvrouw in Rotterdam waren 24 actieve KidsCare vrijwilligers bijeengekomen om ervaringen te delen, het laatste nieuws uit Kenia te horen en inspiratie op te doen.

Tijdens de inloop met koffie en heerlijke brownies werden er al heel veel ervaringen uitgewisseld. Na meer dan twee jaar van digitale bijeenkomsten was het overduidelijk goed om elkaar weer te ontmoeten. Ook nieuwe vrijwilligers vonden snel hun weg in de groep en maakten zo al meteen informeel kennis met onze organisatie.

In de grote zaal werd vervolgens de dag geopend met een video uit Kenia om meteen in de juiste sfeer te komen. In deze video was o.a. het nieuwe centrum te bewonderen. Na de video werden de aanwezigen bijgepraat over de behaalde resultaten. Aan de hand van verschillende indicatoren werden de resultaten helder samengevat door Astrid.

Daarna werd het laatste nieuws uit Kenia gedeeld aan de hand van de ervaringen van Jet, Adinda, Lisette en Gerard. Op informele wijze werden zij geïnterviewd door Michel en Anne. Uit deze verhalen blijkt steeds weer dat de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers en medewerkers in Kenia heel hoog is. De wil om te leren is groot. Daarom is het ook heel belangrijk dat er vrijwilligers uit Nederland ter plekke hun kennis en ervaringen kunnen delen.

 Na het interview heeft Anne een korte toelichting gegeven over Family Power. Ontstaan naar aanleiding van het 10 jarig bestaan van KidsCare Kenia is Family Power inmiddels uitgegroeid tot een internationale samenwerking tussen 9 kleinere hulporganisaties die samen zichtbaar maken hoe kwetsbare kinderen toch kunnen opgroeien in een veilige, zorgzame en permanente familie.

 Verbinding was één van de pijlers van deze dag. Deze verbinding werd verder uitgediept door de aanwezigen in 3 groepjes met elkaar in gesprek te laten gaan. Iedere groep had een eigen gespreksonderwerp:

  • Vanuit welke motivatie zijn we verbonden met KidsCare?
  • Hoe werkt de homecare aanpak van KidsCare en wat zijn uitdagingen? 
  • Wat is belangrijk in het beter weerbaar maken van de organisatie en wat zijn uitdagingen?  

In de gespreksgroepen werd de verbinding vrijwel direct verstevigd door een kort voorstelrondje waarbij de gedeelde ervaringen veel herkenbaarheid opriepen in de verschillende groepen. Vervolgens werden de gespreksonderwerpen inhoudelijk besproken, wat leidde tot mooie, open gesprekken.

Inmiddels stond een heerlijke lunch al klaar. En tijdens de lunch gingen de gesprekken vanzelf verder. Ervaringen werden uitgewisseld, nieuwe ideeën werden opgedaan.

Uiteraard kan de hulp die KidsCare biedt niet gegeven worden zonder alle donaties uit Nederland. Naast de bestaande manieren waarop er gedoneerd kan worden, introduceert Michel een nieuw platform: Kentaa. Hier kan iedereen heel eenvoudig een actie aanmaken en deze actie delen met familie, vrienden en bijvoorbeeld posten op social media. De eerste actie die wij via Kentaa opzetten is “een kleinigheid voor een grote geit’. Bekijk hier deze actie: https://kidscarekenia.kentaa.nl/team/geitenproject.

Als laatste heeft Gerard het woord genomen om alle vrijwilligers te bedanken voor alle hulp. Hij gaf aan dat het succes in Kenia mede te danken is aan een sterk bestuur hier en een geweldige groep van actieve vrijwilligers. Na deze woorden is de dag gezellig afgesloten met een drankje en de gelegenheid tot napraten.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog