KidsCare Special School Units

29-09-2021

Goed nieuws voor alle kinderen met een beperking die gebruik maken van de dagopvang van de zes KidsCare Special School Units. Die dagopvang wordt bezocht door kinderen met ernstige lichamelijke en geestelijke beperkingen

De meesten van hen kunnen niet lopen en ook zitten is een probleem. Daarom liggen er in die klas grote matrassen voor de kinderen. De matrons zijn vol zorg voor hen.

Het team heeft nieuw spelmateriaal gekocht om hun ontwikkeling meer te kunnen stimuleren. Ook heeft elke schoolunit blenders ontvangen. Daarmee kan de voeding voor deze kinderen beter geschikt gemaakt worden.

Om het welzijn van de kinderen te bevorderen krijgen de ouders en verzorgers regelmatig voorlichting over het omgaan met de beperkingen van hun kinderen. De speciale dagopvang wordt door de verzorgers zeer gewaardeerd.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog