Ieder kind verdient een familie!

24-06-2022

Onder dat motto kwam eind mei Family Power (samenwerkingsverband tussen negen organisaties waar onder KidsCare) met haar Nederlandse netwerkpartners Wilde Ganzen, Better Care Netwerk Nederland (BCNN), Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), het ministerie van Buitenlandse Zaken, Partin, Radboud Universiteit en SOS Kinderdorpen samen op het ministerie in Den Haag.

 Er is een grote behoefte aan professionalisering van de jeugd- en kindzorg wereldwijd waarbinnen kind en familie centraal staan. Aan goede zorg voor kinderen, bij voorkeur in hun eigen familie en als dat niet lukt in een alternatieve familie of een (tijdelijke) instelling. Een veilige en liefdevolle plek waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Onderzoek wijst uit dat het particulier initiatief een belangrijke speler is binnen deze wereldwijde transitie. Het particulier initiatief was dan ook in volle kracht vertegenwoordigd. En dat is maar al te belangrijk!   

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog