Het KidsCare Voedsel programma

04-11-2022

Op 27 oktober jongstleden heeft KidsCare in samenwerking met de Keniaanse Nationale overheid en de LungaLunga regionale overheid voedselpakketten gedistribueerd aan dorpen die het hardst getroffen worden door de aanhoudende droogte. De droogte in de LungaLung sub-provincie zorgt voor grote problemen die leiden tot onmenselijke omstandigheden. Ook KidsCare huishoudens hebben hiermee te kampen. Door de aanhoudende droogte kunnen mensen geen landbouw meer uitoefenen. De grond is onvruchtbaar geworden, de waterdammen staan droog en daarom is water een enorm probleem. Dit zorgt ervoor dat mensen niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, wat als gevolg heeft dat mensen honger leiden. 

Het probleem waar de dorpen tegenaan lopen
De droogte in de LungaLung sub-provincie zorgt voor grote problemen die leiden tot onmenselijke omstandigheden. Door de aanhoudende droogte kunnen mensen geen landbouw uitoefenen. De grond is onvruchtbaar geworden, de waterdammen staan droog en daarom is water een enorm probleem. Ook degenen die aan veeteelt doen, hebben het moeilijk omdat ze hun vee niet kunnen onderhouden. Naarmate je verder de dorpen ingaat, zie je minder groen en vruchtbare grond en merk je snel hoe droog het echt is. De hoge inflatie helpt natuurlijk ook niet meer. Dit zorgt ervoor dat mensen niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, wat als gevolg heeft dat mensen honger leiden. De droogte is ook een veel besproken onderwerp in de media en in de Keniaanse kranten. Zij geven precies aan in welke gebieden de droogte aanhoudt. 

Het KidsCare Voedsel programma
Uiteraard nam KidsCare dit probleem waar en voelde zich geroepen om iets te doen. Het speelt zich immers af in de gebieden waar KidsCare actief is. We moesten op welke manier dan ook voorzien. De meest effectieve manier op dit moment is om voedsel te bezorgen in deze dorpen. Daarom is KidsCare in samenwerking met de overheid het KidsCare Voedselprogramma gestart. Het doel van dit programma is om honger te helpen verminderen bij kwetsbare huishoudens met alleenstaande moeders/weduwen, kinderen met speciale behoeften en ouderen in de Lungalunga Sub-county (regio). Dit is de meest effectieve manier op dit moment en om op korte termijn te kunnen helpen. Het project werd uitgevoerd op 27 oktober 2022 in samenwerking met de Nationale overheid en de Lungalunga Sub-County (regio). De actie was een succes: 3385 huishoudens ontvingen voedsel waaronder alle 240 KidsCare-huishoudens.

Inhoud Voedselpakket
•    130 zakken maïs van 90 kg per zak (gesponsord door KidsCare)
•    35 zakken bonen van 90kg per zak (gesponsord door Kidscare)
•    554 zakken rijst van 50 kg per zak (gegeven door de overheid)
•    100 dozen corned beef van 24 pakjes per doos (gegeven door de overheid)
Elk huishouden ontvang een hoeveelheid van bovenstaande items. 

Voedseldistributie locaties
De voedselpakketten werden uitgedeeld in de LungLunga Sub County (regio), vooral de dorpen in de Mwereni- en Vanga locatie, omdat die het meest getroffen zijn door de droogte.

Begin van de dag
Het KidsCare-team verzamelde zich bij het zogeheten 'Deputy County Commissioners' kantoor (ook wel DCC genoemd). Op het DCC kantoor waren o.a. de DCC, Assistant County Commissioner, Chief Officers, Sub County Administrator en de Area Chiefs aanwezig. Dit was tevens de startlocatie en hier was ook het voedsel opgeslagen. Voor de transport van de voedseldistributie waren drie vrachtwagens inbegrepen. De vrachtwagens waren gevuld met de mais, bonen, rijst en blikwaren met vlees. Vanuit dat startpunt vertrokken alle vrachtwagens naar de aangewezen gebieden.

Verloop van de dag
Het KidsCare-team besloot om de eerste vrachtwagen richting Godo Distributiecentrum te volgen. Op de route lagen de volgende vier dorpen: Godo, Kwanyanje, Mikameni en Kwalembe. De wegen naar de dorpen zijn hobbelig omdat ze niet goed zijn aangelegd en onderhouden. Het duurt dus ook een tijdje voor je arriveert. De eerste stop deden wij bij het dorp Godo. Toen we aankwamen stonden er al veel mensen te wachten. Voor zulke gelegenheden kleden de vrouwen van het dorp zich in hun mooiste traditionele klederdrachten. Mevrouw Mwatabu, de County Chief Officer, deed de opening en hield een toespraak, gevolgd door de directeur van KidsCare, de heer Ali Mwaziro. Hij vertelde waarom KidsCare gekozen heeft om dit project te starten en dat wij het 'droogte' probleem waarnamen. De Dorp-beheerder hield ook een toespraak waarin zij haar waardering uitte en KidsCare en de LungaLunga Sub County-administratie bedankte voor het brengen van voedsel naar de gemeenschap. Daarna gaf mevrouw Mwatabu een demonstratie van het overhandigen van het voedselpakket aan de mensen.

De tweede stop was bij Mikameni waar veel meer mensen waren. Ook de directeur Kidscare en de DCC hielden een toespraak alvorens de pakketten uit te delen. Het was goed om te zien dat de DCC zijn tijd nam om meer dorpen te bezoeken. De dorpsbewoners konden dat enorm waarderen. Ze voelen zich daardoor gehoord. 

Na Mikameni Village reden we verder naar de derde stop bij Kwanyanje Village. Dit is het dorp waar veel Maasai wonen en waar de droogte van de grond goed zichtbaar is. Er is niet veel groen en de grond is uitgeput. Eén waterdam die het gehele dorp moet dienen. We zijn even gestopt om te kijken en waren getuige van het waterprobleem. De dorpelingen legden uit dat dit al een tijdje aan de gang is. Er is ook een ander probleem waarmee ze worden geconfronteerd. De olifanten die 's morgens en' s avonds uit diezelfde dam komen drinken. De jonge mannen van het dorp beveiligen de dam 's nachts zodat de olifanten het water van de dam niet opdrinken.

In het centrum van Kwanyanje Village hebben we het eten overhandigd en hebben onze KidsCare directeur en de DCC de mensen te woord gestaan en de eerste overhandiging gedaan. In elk dorp waren de KidsCare Social Workers, zoals ze heten, aanwezig om ervoor te zorgen dat alles goed verliep en dat de huishoudens van KidsCare hun deel kregen.

Dit ging zo door. Het is misschien geen oplossing voor de lange termijn, maar zoals in het begin gezegd, zal dit voorlopig de huishoudens voorzien van voedsel en dat is op dit moment het meest nodig is.

Al met al waren de mensen ontzettend dankbaar.

Doorlopend
Het KidsCare Voedselprogramma is een doorlopend project. De droogte blijft aanhouden en mensen leiden nog steeds honger. 

Zou je meer willen weten over KidsCare en wat wij doen of zou je willen doneren, neem gerust een kijkje op onze website www.kidscarekenia.nl

Nogmaals, hartelijk dank! 
Het gehele KidsCare team

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog