Feestelijke overdracht Speciale Schoolunits

10-11-2022

Wat begon als een droom, werd werkelijkheid door hard werken, toewijding en een geweldig en gemotiveerd team. De speciale School Units werden in 2018 gelanceerd in samenwerking met de Keniaanse overheid. Afgelopen zaterdag 5 november heeft KidsCare officieel de 6 Speciale School Units overhandigd aan de Keniaanse overheid en de zes schoolhoofden. Het was een moment van feest omringd door alle kinderen van de schoolunits, hun ouders, medewerkers van KidsCare, ambtenaren en partners.

Het probleem

Een paar jaar geleden is KidsCare een bewustwordingscampagne gestart voor kinderen met een beperking. Al gauw werd duidelijk dat er in de omgeving veel meer kinderen met een beperking waren dan verwacht. Ouders zouden hun kinderen "verbergen" en daarom wisten de mensen in het dorp vaak niet eens van dit familielid af. Deze kinderen werden "dom" genoemd. De dorpsgemeenschap vond dat zij "bezeten" waren. In de LungaLunga regio was het ondenkbaar dat kinderen met een handicap, vooral die met een geestelijke beperking, naar de basisschool gingen en als ze dat deden, zaten zij in een klas met bijna 80 kinderen. Dit was verre van een ideale situatie. Deze kinderen werden niet begrepen en waren het mikpunt van spot. Ze werden "buitenbeentjes". De kinderen kwamen hun huis niet uit en waren erg ongelukkig. Verandering was nodig en iemand moest iets doen. In 2018 zijn  speciale schoolunits (SSU's) gelanceerd door KidsCare in nauwe samenwerking met de nationale en lokale overheid. Deze SSU's zijn gevestigd in Masimbani, Tswaka, Vitsangalaweni, Kiwegu, Mwangulu en LungaLunga. De reden voor deze locaties is dat de speciale schoolunits in de buurt van een medische post moesten zijn. De medewerking van de dorpsgemeenschap was uiteraard ook nodig.

 

Waarom een overdracht?

 De speciale schoolunits zijn gebouwd in nauwe samenwerking met de nationale en regionale overheid. KidsCare faciliteerde de bouw van de scholen, de inventaris en het schoolmateriaal van de leerlingen. KidsCare hielp ook mee met het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de overheid. Dit is de reden dat het schoolsysteem en alles wat daarmee te maken heeft in handen van de overheid moet zijn. Daarom moest KidsCare de speciale schoolunits officieel overdragen aan de overheid.

 

Natuurlijk blijft KidsCare nauw betrokken. De komende twee jaar zal KidsCare bezig blijven om samen met de overheid te zorgen voor beter speciaal onderwijs. 

 

Status van de leerlingen op de scholen

Sinds de lancering in 2018 zijn de speciale schoolunits verbeterd en is het aantal leerlingen gestegen naar 125 leerlingen op dit moment.

 

Begin van de dag

De eerste bussen met kinderen en ouders arriveerden al vroeg in de ochtend tussen 8 en 10 uur. Voor sommigen van hen was dit de eerste keer in een bus en de eerste keer uit hun dorp. Bij het KidsCare Centrum werden ze ontvangen door de 'Social Workers' van het KidsCare team. De 'Social Workers' waren verantwoordelijk voor hun eigen school. Nadat de ouders en kinderen zich hadden aangemeld, kregen ze een mooi fel-oranje KidsCare T-shirt en werden ze naar hun plaats begeleid. Sommige kinderen konden zelf zitten en anderen werden naar een tent gebracht met speciale matten waarop zij konden liggen. De DJ draaide leuke muziek en een aantal kinderen begon te dansen. Ze hadden veel plezier en lol met elkaar. De ceremoniemeester verwelkomde de gasten namens het gehele team en gaf hen handige informatie, zoals waar ze de toiletten en de vuilnisbakken konden vinden. Ook gaf ze informatie over KidsCare en de programma's die wij aanbieden. Er waren vijf tenten opgezet en wij mochten meer dan 400 gasten ontvangen. Over een klein event kun je dus niet spreken. De ambtenaren zoals de 'Deputy County Commissioner', 'Regional Director of Education Coast Region', 'Guest of Honour', 'motivational speaker' en partners werden ondertussen ook verwelkomd en naar hun zitplaatsen gebracht. Het weer was zonnig en warm. De gasten kregen een flesje water en de kinderen een beker met pap (havermout).

 

Verloop van de dag

De kinderen van de speciale schoolunits betraden als eersten 'het podium' en zij schitterden als sterren aan de hemel. Al met al, dit was hun dag. Ze gaven optredens variërend van zingen, tot het voordragen van een gedicht, tot een karate demonstratie, tot het opvoeren van een toneelstuk. Je kon voelen dat ze plezier hadden terwijl ze dat deden. Ze pronkten met hun talent en waren alles behalve verlegen. Dit was voor iedereen een moment om (weer) getuige te zijn van het feit dat alle kinderen er toe doen. 

 

Nadat de kinderen het hele podium voor zichzelf hadden gekregen, was het nu tijd voor de toespraken. De opening werd gedaan door KidsCare directeur Ali Mwaziro. Hij stelde de hoofdonderwijzer van de speciale schoolunit Vitsangalaweni voor, die alle 6 scholen vertegenwoordigde. Ze vertelde hoe belangrijk de schoolunits zijn en de impact die ze hebben op de kinderen en de gemeenschap. Verder legde ze uit dat het noodzakelijk is om een veilige omgeving voor deze kinderen te creëren. Daarna volgde een ouder van een van de kinderen. Zij vertelde  hoe KidsCare, en vooral het Speciale Schoolunit programma, het leven van haar gezin en haar kleintje heeft verbeterd.

 

Voorzitter van het Keniaanse bestuur Salim Bakari sprak de gasten ook toe namens alle andere bestuursleden van KidsCare Kenia.

 

De 'motivational speaker' Miss Jemimah gaf een geweldige demonstratie van de "oneerlijkheid" waarmee een kind met een beperking in Kenia te kampen heeft. Ze lopen altijd een paar stappen achter in de samenleving. Dit deed zij met behulp van ouders uit het publiek. De gasten werden  vervolgens toegesproken door de 'Deputy County Commissioner'. 

 

Ook de 'Director of  Education Coast Region' sprak zijn waardering uit en beloofde meer leraren aan te leveren voor deze speciale schoolunits.

 

Gedurende het  event kregen de gasten de mogelijkheid om producten van huishoudens te kopen uit de 'Income Generating programs' van KidsCare. Honing, zeep, geweven rieten matten en tassen waren onder anderen te bewonderen.

 

Het officiële overdrachtsmoment

Na het entertainment gedeelte en de toespraken was het nu tijd voor de officiële overdracht. Voor dit moment waren er speciale houten sleutels gemaakt door een lokale vakman. Een grote sleutel en 6 kleine houten sleutels. De houten sleutels stonden symbool voor de overhandiging.

 

De grote houten sleutel werd door de directeur van KidsCare Ali Mwaziro overhandigd aan de 'Director of Education Coast Region' (Overheid). Daarna overhandigde hij de 6 sleutels aan de hoofdonderwijzers van Vitsangalaweni, Tswaka, Mwangulu, LungaLunga, Kiwegu en Masimbani.

 

De overdracht was een bijzonder moment, niet alleen voor KidsCare maar ook voor de LungaLunga Regio. Dit is het begin van hopelijk meer speciale scholen in het land. Het evenement werd vastgelegd door diverse lokale media (nationale TV en radio), dus mensen zullen meer te weten komen over de speciale schoolunits van KidsCare en op deze manier zal er mond-tot-mond gesproken worden hierover. Zo ontstaat bewustwording.

 

Dankwoord

We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van het Speciale Scholenprogramma en om deze overdrachtsdag onvergetelijk te maken. Een speciale dank aan de donateurs. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om deze droom te realiseren.

 

Meer weten over KidsCare? 

Bezoek onze website voor meer informatie over wat KidsCare Kenia is en wat we doen. Wilt u doneren? Klik hier

Nogmaals dank,

Het KidsCare Team 

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog