Roosmarijn Wasseveld

Wie is toch Roosmarijn Wasseveld?

Zo’n 10 jaar geleden komt Roosmarijn, die vrijwilligerswerk doet in Kenia, in aanraking met KidsCare. Heel snel verandert haar focus en wordt ze de allereerste vrijwilliger van KidsCare. Vanuit diverse locaties, soms haar eigen appartementje, gaat ze samen met Ali op pad en werken ze samen het plan zo uit dat die een stevige basis zijn voor het huidige KidsCare. Anderhalf jaar lang functioneert ze als deputy director, coördineert de bouw van het KidsCare Centre in Mshiu en richt dat in. Ze staat samen met Ali in Kenya en Gerard en Lisette in Nederland aan de wieg van het homecare programma en neemt de eerste Social Workers aan. Met z'n vieren zijn ze het hart van KidsCare.

Na die intensieve periode wordt haar thuisbasis toch weer Nederland, maar KidsCare laat ze niet los. Ze gaat tweemaal per jaar terug, ontwikkelt de homecare programma’s verder, en zet een scholarschip programma op. Haar vrijwilligerswerk richt zich meer en meer op managementniveau en dit leidt er uiteraard toe dat zij ook een plek in het (Nederlandse) bestuur krijgt als ervaringsdeskundige vanuit haar werk als gedragsdeskundige. Op die manier deelt ze haar kennis en kunde met het bestuur van KidsCare, ziet de kansen en onmogelijkheden en dat komt de programma’s alleen maar ten goede. Dat ze daarnaast ook nog vrijwilligers werft en begeleidt, is bewonderenswaardig!

Want … in de afgelopen jaren kreeg Roosmarijn samen met haar partner Frank twee kinderen en moest KidsCare haar fysiek een klein beetje loslaten. In 2018 brengt Roos een kort bezoek aan Kenya en worden de eerste stappen gezet om het CSA-programma uit te rollen. Uiteraard blijft Roos alles volgen vanuit Nederland, maar toch is het pas in 2022 de tijd om ook daadwerkelijk even terug te gaan. Ze combineert een korte vakantie om iedereen van jaren geleden weer te bezoeken, met een flitsbezoek aan KidsCare. Als haar gevraagd wordt wat haar bij het korte bezoek is opgevallen, hoeft ze niet lang na te denken. Ja, natuurlijk is er heel veel veranderd, zijn er heel veel nieuwe medewerkers gekomen en zijn ook de gebouwen (die zij nog heeft helpen ontwerpen) uitgebreid en verbouwd, is zelfs de kleine koeienstal veranderd in een prachtig gebouw voor de CSA-tak van KidsCare. Maar dat is minder belangrijk: ze gaat ook het veld in met een aantal Social Workers en ziet overal de effecten van de aanwezigheid van KidsCare in de regio. Ze ontmoeten blije ‘households’ zoals dat zo mooi heet, met goede kwaliteit hutten, ouders die een klein inkomen hebben, en waar de kinderen naar school kunnen. Maar het meest wordt zij verrast door de resultaten van de SSU’s, waar verstandelijk beperkte kinderen en jongeren speciaal voor hen aangepaste lessen volgen. Dit project draait nog maar een paar jaar, maar het werkt nu al!

Veel te kort is haar bezoek, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor iedereen bij KidsCare! Gelukkig weten alle betrokken dat Roos niet alleen een vrijwilliger is, een bestuurslid is, maar dat KidsCare voor altijd in haar hart zit, dat zij nog steeds KidsCare is. Ook al is zij in Nederland..

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog