Marlies van den Berg

"Kinderen die vermijden je aan te kijken, van huis weglopen op zoek naar een veilige plek, op hun vijfde nog steeds niet kunnen praten. Dat zijn: Children with Special Abilities, De kinderen waar ik mij op heb gericht."

Dit heb ik onder andere gedaan door op huisbezoeken te gaan om advies en counselling te geven, ouders te trainen en ervaringen uit te laten wisselen in support groups, awareness meetings te organiseren om het stigma rondom beperkingen in de gehele community aan te pakken en trainingen te geven aan het team om hun kennis en kunde uit te breiden. Vier maanden vol ‘challenges’ maar ook zeker met heel wat successen.

Kortom: geweldig!

Marlies van den Berg

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners