Maartje Kleiss

Bevlogen

Maartje is de kleindochter van Gerard en Lisette Geenen, en daardoor komt KidsCare natuurlijk al vroeg in haar leven. Daar kun je ook moeilijk omheen als je opa en oma regelmatig naar Kenia gaan en er, ook terug in Nederland, zo enthousiast mee bezig zijn.
Het heeft duidelijk invloed op haar, inmiddels 12 jaar, als zij vertelt over wat haar raakt in de passie van haar opa en oma.

Dit jaar is Maartje naar Kenia geweest en dat heeft indruk gemaakt. Ze heeft op het KidsCare Center meegeholpen om het ECM center in te richten, sleept met stoelen en materialen, zet speelgoed in elkaar en zet haar beste beentje voor. 
Ook bezoekt ze samen met haar ouders een aantal scholen, waar ze meegenomen speelgoed en kleding kan uitdelen. Kleding, die is geschonken door haar Hockeyclub Craeyenhout, omdat er een nieuwe sponsor is en dus de oude (nieuwe) shirtjes niet meer bruikbaar zijn. 
Ze heeft gezien hoe er les gegeven wordt aan de kinderen, hoe er gespeeld wordt, en ervaart natuurlijk de nieuwsgierige blikken van de kinderen, die haar kleren en blonde haren willen aanraken. Soms best spannend, maar ook heel speciaal!
En als je dan samen gaat buitenspelen, ballen overgooit, touwtje springt … ach, wat is er dan eigenlijk anders dan in Nederland?
 
Ja, haar reis naar Kenia is speciaal, en ze wil graag nog een keer teruggaan. Maar hier in Nederland zit zij ook niet stil.
Zo heeft zij het afgelopen jaar presentaties gehouden over KidsCare in de bovenbouw van haar school ‘De Zonnebloem’. Drie keer mag ze in de bovenbouw vertellen over het schoolleven daar in het verre Kenia. De presentatie heeft als titel ‘KidsCare Kenia’ en op die manier heeft ze de kinderen op haar school een andere kijk op de wereld gegeven. Want dat het daar anders is dan hier … zeker weten!
En niet alleen in de bovenbouw houdt zij haar presentatie, ook mag zij KidsCare op deze manier presenteren aan de directeur, meester Jeroen! En dat dat weer gevolgen heeft, lees verder!

Elk jaar houdt de school van Maartje een sponsorloop. Het geld wat wordt opgehaald wordt besteed aan extraatjes voor de school, leermiddelen, maar ook speeltoestellen en zo. Voorafgaand aan de sponsorloop wordt er aan de kinderen gevraagd waar ze het opgehaalde geld aan zouden willen besteden en ze kunnen kiezen uit diverse mogelijkheden. En helemaal onderaan het formulier staat er ook nog dat er geld kan worden opgehaald voor een goed doel buiten de school, wat nog nooit is gebeurd. 

Op 22 juni 2022, op het jaarlijkse zomerfeest van de school, wordt Maartje op het podium geroepen. Daar staan de ouderraad en de directeur, die haar vraagt naar haar belevenissen in Kenia. En nadat ze haar bevlogen verhaal heeft gedaan, vertelt de directeur dat de sponsorloop ook geld heeft opgeleverd voor KidsCare: € 2.500. 
Wat een verrassing! En niet alleen zij heeft dit niet verwacht maar ook haar ouders en grootouders niet. En terwijl de cheque wordt uitgereikt, krijgt Maartje een groot applaus van alle aanwezigen!
 

Inmiddels weet ze dat het geld voor KidsCare besteed gaat worden aan leermiddelen op de speciale scholen en het inrichten van een speeltuin bij het ECM Center. Kinderen die daar voor therapie komen, en soms langere tijd moeten wachten op de behandeling, kunnen dan heerlijk even ontspannen. 

12 jaar, bevlogen, een meisje dat samen met haar zus en vriendin armbandjes maakt, en die op de tennisbaan (tijdens toernooien) verkoopt voor KidsCare. Opbrengst dit jaar € 258, waarmee voor het ECM Center een watertank is gekocht. 

Maartje, ze is een voorbeeld voor velen!

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog