KidsCare gezin van Umazi

Umazi is een weduwe van 30 jaar met vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes. Haar man is in 2012 overleden aan gezondheidsproblemen.

Beginsituatie
Vier van de vijf kinderen gaan naar school, en ze zitten in groep 5, 3 en 1. Het gezin woont op een stuk land dat Umazi’s man had gekocht voordat hij overleed. Ze is de enige die geld verdient voor haar gezin omdat niemand van de familie Umazi helpt. Umazi heeft op een boerderij gewerkt om de dagelijkse benodigdheden voor haar gezin te verkrijgen. De kosten om de kinderen naar school te sturen waren heel hoog voor haar en de kinderen hadden een schuld bij de school omdat ze schoolgeld niet kon betalen.

Haar huis was er slecht aan toe, want het dak was niet compleet, de muren waren instabiel en er waren geen permanente deuren. Ze kookte in de slaapkamer van de kinderen, waar de kinderen zonder muggennetten op de grond sliepen. Ook had het gezin geen toilet.

Hulp van KidsCare
Het gezin van Umazi is opgenomen in het thuiszorgprogramma van KidsCare. Door begeleiding van de sociaal werker en de financiële hulp zijn de leefomstandigheden van Umazi en haar gezin heel erg verbeterd. De sociaal werker heeft haar geholpen om haar zaakjes goed te regelen en de ontwikkeling van haar kinderen goed in de gaten te houden. Als een van haar kinderen medische hulp nodig had kreeg ze het advies om hulp te zoeken in plaats van dure medicijnen te kopen. Ook is ze gestimuleerd om mee te doen met algemene projecten zodat ze ervaring en ideeën kon opdoen. Umazi heeft het advies helemaal opgevolgd en ze heeft zich bij de “Maendeleo Makorokoroni self help group” aangesloten.

Toekomst
Umazi is vastbesloten om met de hulp van KidsCare haar leefomstandigheden verder te verbeteren. Ze is inmiddels bezig met het aanbrengen van verbeteringen aan haar huis. Ze maakt een toilet en waskamer, en ook een buitenkeuken. Ze is hard op zoek naar een vaste baan, zodat ze een stabiel inkomen krijgt waarmee ze zelf voor haar kinderen kan zorgen. Ook wil ze een geit en twee kippen kopen, waardoor ze beter in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Verder is ze van plan om bedden voor de kinderen en ijzeren platen om haar huis te verbeteren te kopen.

Umazi is in haar dorp inmiddels een pionier in verandering. Zij gaat nu in het dorp activiteiten organiseren zodat anderen hetzelfde kunnen bereiken.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog