KidsCare gezin van Egah

Egah, 28 jaar en alleenstaande moeder van drie kinderen wist niet meer hoe het verder moest. De kinderen waren verre van gezond.

Beginsituatie
Met veel moeite zorgde Egah ervoor dat haar kinderen toch nog  één voeding per dag kregen. Door geldgebrek kon ze niet naar de medische post en daardoor konden de kinderen ook niet naar school. De lemen woning gaf geen bescherming meer tegen de soms heftige regenbuien. Financieel was ze afhankelijk van het uitvoeren van kleine taakjes in het dorp, maar die waren er in deze corona tijd nauwelijks. Egah was zo blij toen haar dorpsgenoten haar aanmelden voor het thuiszorg programma van KidsCare.

Achtergrond
Egah, is geboren in het dorp Mwanamamba. Ze is ze de oudste van acht kinderen. Ze was net zestien toen ze voor het eerst zwanger was. Haar school kon ze daardoor niet afmaken. Na de geboorte van haar oudste dochter volgde nog een dochter en een zoon. Samen met haar moeder woont ze nog steeds in haar geboortedorp. Mwanamamba, één van de velen arme dorpjes in de sub-provincie Lungalunga. 

Hulp van KidsCare 
In het dorp waar Edah woont zijn nog 10 families geselecteerd en daarnaast zijn er nog vijf dorpsvrijwilligers geselecteerd, die actief meehelpen in het programma. Samen met de sociaal werker van KidsCare heeft Egah plannen gemaakt. De kinderen moesten zo snel mogelijk naar school en daar hoorde ook een medische controle bij. Dankzij een kleine maandelijkse financiele bijdrage van KidsCare was dat mogelijk. De sociaal werker van KidsCare adviseert Egah bij het aanbrengen van verbeteringen aan haar huis. En dankzij de training van KidsCare fokt Egah kippen, die ze verkoopt. Straks beginnen ook de trainingen om bijen te houden.  

Toekomst 
Egah wil nog meer verbeteringen aanbrengen aan haar huis. Haar plan voor de toekomst is een stabiele inkomstenbron vinden zodat ze zichzelf en haar familie kan onderhouden. Het is wonderlijk om het verschil te zien. In een paar maanden is Egah ‘uitzichtloosheid’ omgezet in gericht werken aan een toekomst voor het hele gezin. Die energie straalt nu van haar gezicht af. 

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog