KidsCare gezin van Ali

Ali heeft het syndroom van Down. De oma van Ali heeft de zorg van Ali op zich genomen, maar wist niet goed hoe ze hem het beste kon helpen.

Beginsituatie
De 12-jarige Ali Ibrahim is de oudste uit een gezin van twee kinderen. Ali heeft het syndroom van Down. Zijn ouders zijn gescheiden toen hij klein was en omdat zijn moeder naar Mombassa vertrok om geld te verdienen, bleef hij achter bij zijn oma. Oma zorgt niet alleen voor Ali maar ook voor vijf andere kleinkinderen. Om alle monden te voeden verbouwde ze eten. 

Door de ontwikkelingsachterstand van Ali- hij kon zich niet wassen, aankleden, niet zelfstandig eten en niet praten- was oma genoodzaakt om haar werkzaamheden (en daarmee haar inkomsten) stil te leggen. Oma had geen idee dat Ali zich wel degelijk verder kon ontwikkelen en accepteerde daardoor de situatie zoals hij was. Dit zorgde voor nog grotere armoede in het gezin en daarmee voedseltekort.

Hulp van KidsCare 
Na een huisbezoek en assessment van KidsCare bleek dat Ali in aanmerking kwam voor het thuiszorgprogramma voor kinderen met een beperking. Hiermee ging er voor zowel Ali als oma een wereld open. De sociaalwerker, die het gezin toegewezen kreeg, ging met oma in gesprek over de uitdagingen waar ze tegenaan liepen. Samen stelde ze een stappenplan op om Ali verder te helpen in zijn ontwikkeling. Inmiddels kan hij zelf eten, zich wassen en aankleden, spelen en praten. Ook gaat hij naar school in één van de zes speciale schoolunits gebouwd door KidsCare voor kinderen met een geestelijke beperking.

Toekomst
Het feit dat Ali naar school gaat zorgt ervoor dat oma haar handen weer vrij heeft om voedsel te verbouwen. KidsCare help het gezin met een zadenpakket zodat ze niet alleen voedsel voor zichzelf kunnen verbouwen maar ook voor commerciële doeleinden. Wat weer zorg voor een financieel betere toekomst. 

Ali heeft het erg naar zijn zin op school, hij speelt veel met andere kinderen en hij werkt graag met zijn handen. De school helpt hem met het ontdekken van zijn talenten. Het lange termijndoel is dat Ali, ondanks zijn beperking, opgroeit tot een zelfstandige man die niet meer afhankelijk is van zijn oma of iemand anders.     

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog