Zaadje voor een daadje!

Dreigend voedseltekort door coronacrisis: kom nu in actie samen met KidsCare en Wilde Ganzen!
In Kenia, en zeker voor de armste gezinnen in de plattelandsregio waar KidsCare actief is, stagneert de aanvoer van voedsel.

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog