Eerste stappen onderzoek ‘Family Power’ gezet

22-09-2020

Een 10-jarig bestaan wordt meestal met een feestelijke bijeenkomst gevierd. Wij kiezen echter voor een andere manier: een onderzoek over de ‘hoe vraag’ van familiegerichte zorg.

Dankbaar kan worden teruggekeken op 10 vruchtbare jaren waarin kennis en informatie is opgedaan omtrent het ‘hoe moet het niet’ in kindzorg en ontwikkelingshulp.

Het onderzoek- en communicatieproject waarbij ‘HOE DOEN WE DAT IN DE PRAKTIJK’ centraal staat is een praktische vervolgstap. Ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan wil het bestuur van KidsCare daar het initiatief voor nemen.

Daarbij is de uitwisseling van ervaringen met andere particulieren initiatieven die ook thuiszorgprogramma’s bieden essentieel. Onder de naam FAMILY POWER! wil KidsCare onderzoeken hoe wees- en kwetsbare kinderen in een gezinsomgeving kunnen opgroeien. Deze week was de kick-off en verscheen een artikel op de website van Partin. Partin is de branchevereniging voor kleinere goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.

De komende periode gaan Anne Vijverberg en Gerard Geenen zich buigen over de verdere uitwerking van het project. We houden jullie op de hoogte!

Vragen over dit project? Neem contact op met Anne Vijverberg: anne@kidscarekenia.nl

Lees het artikel van Partin hier

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog