Protestantse wijkgemeente Den Haag Zuidwest: Een klein beetje mooier…

Als er een afspraak wordt gemaakt voor een interview met Gert-Jan de Raad, gaat het eerst nog even mis. Iedereen is druk en dan moet een ‘vrijwilligers’ afspraak soms even wijken. Maar het duurt niet lang of we zitten tegenover elkaar, online, en praten over van alles, maar vooral over de bijzondere actie waarover Gert-Jan geïnterviewd mag worden.

Gert-Jan is één van de veertien diakenen van de Protestantse wijkgemeente Den Haag Zuidwest. Deze wijkgemeente omvat een drietal ‘gebouwen’: de Bosbeskapel, de Abdijkerk en de Shalomkerk. De diakenen (allen vrijwilligers) zijn er als ambtsdragers verantwoordelijk voor om de nood van de medemens, dichtbij of veraf, onder de aandacht te brengen van de gemeenteleden. En dat doen Gert-Jan en zijn collega’s steeds weer met grote inzet.

Op zoek naar een goed doel waarvoor de wijkgemeente zich voor een korte periode zou kunnen inzetten, werden in 2022 de belangrijkste pijlers waaraan zo’n project zou moeten voldoen op een rijtje gezet: buitenland, kinderen en vergroten zelfredzaamheid. En, naast een groot aantal andere voorstellen, leverde dat van een van de gemeenteleden ook een tip op over KidsCare Kenia. De diakenen kozen uiteindelijk gezamenlijk voor dit project en werd Gert-Jan aangewezen als de (vrijwillige) coördinator van de actie. Gaande het gesprek is het overduidelijk dat hij het project een warm hart toedraagt.

De actie houdt in dat de diaconie een bedrag van € 20.000 heeft toegezegd aan KidsCare Kenia en dat zij dit bedrag in 2022 en 2023 bij elkaar wil brengen door middel van een aantal collectes en verschillende te organiseren acties. Wat een genereuze toezegging en wat zal het een verschil kunnen maken, daar in Kenia! Want de situatie in Kenia is op dit moment extra schrijnend nu de regenperiode opnieuw nauwelijks regen brengt en de inflatie torenhoog is. Deze situatie, die via de nieuwbrieven van KidsCare ook bij de wijkgemeente duidelijk werd, leidde ertoe dat er in december 2022 nog een extra collecte werd gehouden voor directe voedselhulp. Dit leverde nog eens € 1.100 op.

Gert-Jan kent het werk van KidsCare inmiddels heel goed en is in 2022 ook aanwezig geweest bij de Vrijwilligersdag (september 2022). Daar heeft hij ervaren waar mensen toe bereid zijn en hij is blij dat de wijkgemeente daaraan mag en kan bijdragen.

En wat is de wereld toch klein. Als Gert-Jan de website van KidsCare Kenia bekijkt, merkt hij dat een dochter van een gemeentelid jaren terug al eens als vrijwilliger bij KidsCare in Kenia werkzaam is geweest. Het brengt een soort ‘herkenning’ met zich mee, waardoor hij zich nog meer betrokken voelt bij KidsCare. De vraag kan niet uitblijven, maar helaas, antwoordt hij met enige spijt, hij is nog niet in de gelegenheid geweest om KidsCare in Kenia te bezoeken. Maar als het aan hem ligt, zal dat niet lang meer duren!

Natuurlijk heeft ook Gert-Jan wensen en het valt op dat dit geen ‘eigen’ wensen zijn. Hij hoopt namelijk oprecht dat veel mensen na kennis te hebben gemaakt met KidsCare via hun wijkgemeente, doorgaan met de steun aan dit mooie werk. Eigenlijk twijfelt hij er niet aan, want hij krijgt veel positieve reacties op de keuze van de wijkgemeente voor KidsCare Kenia.

Als ik tot slot vraag of hij nog iets mee wil geven aan KidsCare, zegt hij … “wij als wijkgemeente worden blij van het werk wat KidsCare doet. Langzaam aan maakt (ook) KidsCare de wereld steeds een beetje mooier …”

Tekst door Grada Snoek

Munida:
Een jonge moeder zorgt ook voor de weeskinderen

Munida is 18 jaar, maar lijkt veel jonger. Versleten kleren zitten om haar tengere lijfje. Ze kreeg een baby toen ze 16 was. Er is geen contact met de vader van haar kind. Haar eigen vader is overleden. Ze woont bij haar oude moeder (of is het haar grootmoeder?) met nog 2 kinderen van haar overleden zus. Geen van die kinderen gaat naar school, want het schoolgeld kunnen ze niet betalen. 

Lees meer

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog