2. Voortgang thuiszorgprogramma's Kenia

Structurele zorg voor de ontwikkeling van kinderen in hun thuissituatie.

20220726 093418

De thuiszorgpramma’s van KidsCare zijn gericht op structurele zorg voor de ontwikkeling van kinderen in hun thuissituatie. Het gaat daarbij in het bijzonder om zorg voor families met wees- en hulpbehoevende kinderen en met kinderen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking. Naast deze op structurele ontwikkeling gerichte zorg was er in 2023 een grote vraag om directe hulp.

Het KidsCare team werkte ook in 2023 onvermoeid om gezinnen in nood te helpen! De volgende programma’s werden in het verslagjaar uitgevoerd:

  1. Thuiszorg voor gezinnen met wees- en hulpbehoevende kinderen
  2. Thuiszorg voor kinderen met een beperking
  3. Speciaal onderwijs
  4. Community Comités voor kinderbescherming
  5. Noodhulp voor kinderen en hun families

Op de volgende pagina's volgt het verslag van de voortgang in 2023 van de programma’s voor zo’n 2.500 hulpbehoevende kinderen en hun families. Voor aanvullende informatie over deze programma’s klik hier.

Het KidsCare team in Kenia zette zich ook in 2023 onvermoeid in om gezinnen in nood te helpen!

SDGs - Sustainable Development Goals

KidsCare sluit met haar programma’s aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals), die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

KC Jaarverslag 2022 H1 3

KidsCare heeft daarbij in het bijzonder de focus op:

  • SDG 1: Geen armoede: Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
  • SDG 2: Geen honger: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
  • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
  • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
  • SDG 6: Schoon water en sanitair: Verzeker toegang tot beheer van water en sanitatie voor iedereen.
Alle kinderen verdienen een gezin!