2.1 Thuiszorg voor gezinnen met wees- en hulpbehoevende kinderen

Een programma dat het verschil maakt voor ruim 1800 kinderen

Thuiszorg voor gezinnen met wees- en hulpbehoevende kinderen

Dit programma wordt in Kenia uitgevoerd onder de naam ‘Community Based Homecare and Beekeeping (CBHB-2)’. Een programma voor 360 gezinnen in 24 dorpen en met ruim 1.800 kinderen. Het huidige drie jaren programma zal in juli 2024 gefaseerd worden beëindigd. Na evaluatie en in overleg met de dorpsgemeenschappen is besloten om het programma in juli 2024 voor de derde keer van start te laten gaan.

De meeste deelnemers aan het project hebben hun korte- en lange termijn doelen bereikt, zoals de bouw van stabiele leefruimtes met aparte keuken, verbeterde hygiëne en stabiele inkomsten genererende activiteiten. In oktober 2023 staat de successcore bij de huishoudens op ruim 80%. Verwacht wordt dat dit de komende maanden zal oplopen tot boven de 90%.

 Huishoudens werden begeleid bij het bedenken van doelen en acties die ze moesten bereiken. Maatschappelijk werkers legden wekelijks veldbezoeken af om de voortgang van ieder huishouden twee keer per maand te monitoren en ervoor te zorgen dat de huishoudens de volgende indicatoren behaalden: kookstructuren (buiten koken), structuur van het huis, structuur van het toilet, muskietennetten, ervoor zorgen dat kinderen naar school gaan, badkamers, basisvaardigheden, speciale vaardigheden, basisbehoeften, ziekenhuisbezoek en inkomsten genererende activiteiten (IGA).

Het in de toekomst (economisch) zelfstandig zorgen voor het eigen huishouden kreeg veel aandacht, maar kende tijdens de project periode veel uitdagingen. Te beginnen met de corona uitbraak waardoor het programma met een extra jaar werd verlengd. En direct daarna volgde een onrustig verkiezingsjaar, wereldwijde inflatie, zeer lange droogte en tenslotte eind 2023 heftige overstromingen als gevolg van overvloedige regenval.  

Onderdeel voor de economische zelfstandigheid van de gezinnen waren het formeren en werkbaar maken van 24 boerengroepen. Alle groepen zijn gecertificeerd en kregen gefaseerde trainingen naar duurzaamheid van het project waarbij 40% van de groepen in 2023 honing oogstte. De output is laag door de invloed van klimaatverandering op de productiviteit van de bijen. De boeren leren momenteel manieren om beter op de situatie in te spelen.

De eerst gestarte 6 boerengroepen doorliepen intensieve trainingen over bijenteelt als inkomstengenererende activiteit. De overige 18 groepen krijgen die training in 2024. Alle boerengroepen werden getraind in het starten en beheren van mogelijke alternatieve/ extra inkomstengenererende activiteiten. Elke boerengroep reageerde positief op die trainingen en kwam met andere inkomstengenererende activiteiten naar eigen keuze. De meeste groepen begonnen met landbouwactiviteiten, pluimvee- en geitenhouderij. Deze activiteiten hebben de groepsparticipatie vergroot en zullen op termijn positeve resultaten leveren.

Bijen3

Prestaties op het niveau van de boerengroepen:

  • In alle 24 dorpen zijn zogenoemde demonstratieunits gestart. Ierdere unit heeft 14 bijenkorven en ander bijenteeltmateriaal. Trainingen zijn aan alle boerengroepen gegeven .
  • In ieder dorp zijn community spaargroepen gestart. Door middel van onderling sparen en lenen krijgen de deelnemers genoeg geld om te investeren in de eigen inkomstengenerende activiteit.
  • Door het werken in boerengroepen is de verbondenheid onder de leden van de community sterk gegroeid. Als groep zijn zij betrokken bij verschillende andere dorpsactiviteiten. Verbinding met de andere dorpelingen is belangrijk, vooral voor de eerder in ernstige armoede levende gezinnen.
Mwaka1

Huizen zijn verbeterd en community's zijn versterkt.

Mwaka4
DSC05319
DSC05660
Bijenman
Alle kinderen verdienen een gezin!