2.2 Thuiszorg voor kinderen met een beperking

Het programma voorziet in grote en toenemende behoefte.

Thuiszorg voor kinderen met een beperking

De zorg voor kinderen met een beperking is gestart in 2017. Er was in de hele regio geen organisatie die zich bekommerde om het lot van deze kinderen. Nu zes jaar later heeft KidsCare een stevige serviceorganisatie ontwikkeld waar de volgende diensten worden geleverd.

KC Infographic HomecareCSAs 23v01
  • Er zijn momenteel 108 kinderen die wekelijks therapieën krijgen in het KidsCare centrum en/of in de zes speciale school units. 13 kinderen staan eind 2023 op de wachtlijst. Er worden maatregelen getroffen om ook deze in behandeling te kunnen nemen.
  • Kenmerkend voor de aanpak van KidsCare is dat de therapeut altijd de verzorger (meestal de moeder of oma) actief betrekt bij de sessies. Doelen hiervan zijn dat de verzorger thuis door kan gaan met de nodige oefeningen en dat eventuele knelpunten in de gezin- en woonsituatie worden geïnventariseerd.
  • De therapiesessies brengen zo het verschil voor veel van deze kinderen en hun families, die ook door de sociaal werkers van KidsCare ondersteund worden met huisbezoeken en met projecten en begeleiding om structureel inkomen te kunnen genereren.  
  • Het grote aantal kinderen heeft ertoe geleid dat het therapeuten team is uitgebreid tot een team van 4 fulltime medewerkers. Daarnaast werken in dit deel van het centrum ook fulltime een administratief medeweker en een Matron. Beiden zorgen voor een liefdevolle opvang in het centrum. Een welkom met een beker pap is vaak wat een kind hard nodig heeft om voor de behandeling op kracht te komen.
  • De therapeuten van KidsCare werken waar mogelijk nauw samen met en/of verwijzen door naar specialistische organisaties. Zo werden in 2023 twee bijeenkomsten gehouden om samen met de overheid kinderen en hun verzorgers te ontvangen voor het doen van een officiële registratie van het kind met zijn beperking(en). Door de registratie krijgen de kinderen en hun ouders recht op (enige) steun van de overheid. KidsCare besteed veel tijd aan de bewustwording en voorlichting van de verzorgers om inzicht te krijgen in hun recht op ondersteuning.

“Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden”

KidsCare Visie 2030 voor kinderen met een beperking
De afdeling voor kinderen met een beperking van KidsCare bleek in 2023 toe aan een nieuwe fase. In 2017 begon KidsCare als eerste in de regio en heel pragmatisch met de zorg voor deze kinderen. Na zes jaren met veel voorlichting en resultaatvolle zorg zijn steeds meer mensen (verzorgers en steeds meer overheidsorganisaties) overtuigd van het belang en nut hiervan voor de kinderen en hun families.

De groei van de activiteiten voor deze kinderen is in de afgelopen jaren enorm. Ondanks de sterke groei kon het team van KidsCare haar dienstverlening voor deze kinderen ook in kwaliteit professioneel laten groeien. Voor de volgende fase moeten nieuwe stappen gemaakt worden. Daarom werd in 2023 een document met de KidsCare visie 2030 voor de services voor kinderen met een beperking ontwikkeld. Een document dat richting gaat geven aan de verder ontwikkeling van deze dienstverlening met de volgende titel: 

Doel KidsCare: “Access to good care for all children with Special Abilities in the sub-location Lunglunga in Kwale, Kenya.”

De KidsCare visie 2030 houdt in “dat tegen 2030 alle kinderen met een handicap en hun verzorgers in de subregio Lungalunga toegang zullen hebben tot efficiënte geïntegreerde zorg om het algehele welzijn en de levenskwaliteit van Children with Special Abilities (CSAs) te verbeteren. Integratie van passende programma's voor de inclusie van gehandicapten en bijbehorende faciliteiten zal in 2030 beschikbaar zijn. Onderdeel van de visie is dat KidsCare en haar samenwerkende partners zich effectief en efficiënt ontwikkelen tot een op elkaar afgestemde, holistische dienstverlenersorganisatie die toegankelijke toegang voor de doelgroep creëert/biedt".

De KidsCare missie is om de huidige CSA-diensten verder te ontwikkelen en aan te vullen met de diensten van haar partners om een holistische en complete dienstverlener te zijn, die een hogere levenskwaliteit kan bieden aan alle CSA's in de subregio door middel van een naadloze integratie van handicap- en inclusieprogramma’s. De visie 2030 kent vijf pijlers die samen de realisatie van de visie en missie moeten waarborgen: Gezondheid, Onderwijs, Sociaal, Economisch, Onderzoek en Advocacy. 

De visie zal in 2024 verder uitgewerkt worden in samenwerking met de specialistische partners en de verschillende overheden. Op die manier zal er meer en meer het verschil gemaakt kunnen worden voor kinderen met een beperking.

Afbeelding1

"Access to good care for all children with Special Abilities in the sub-location Lunglunga in Kwale, Kenya.”

20220729 111809
IMG 0774
IMG 0806
20220729 125356
Alle kinderen verdienen een gezin!