1. In memoriam Ali Mwaziro

“We have a dream and nobody can stop us”

Tot onze grote droefenis verloren we dit verslagjaar, na een kort ziekbed, Ali Mwaziro, onze algemeen directeur, de Keniaanse oprichter van KidsCare en zeer goede vriend. Met onderstaand in memoriam gedenken wij Ali en de grote betekenis die hij had voor KidsCare.

1 Ali

1 augustus 1966 – 9 augustus 2023

Bedroefd zijn wij door het bericht dat onze directeur en goede vriend Ali Mwaziro is overleden. Sinds het begin van dit jaar hebben we Ali zien verzwakken. De laatste maanden had hij intensieve ziekenhuiszorg nodig. Zijn familie en het KidsCare team in Kenia en in Nederland hebben hem kunnen begeleiden in zijn laatste periode. Ali was in die dagen heel duidelijk: “Mijn droom om met KidsCare veel kinderen een betere toekomst te geven is gerealiseerd en mijn team is sterk genoeg om het over te nemen. Mijn droom zal niet stoppen en dat geeft vrede in mijn hart.”

Wij hebben Ali voor het eerst ontmoet in 2003. Hij werd toen de nieuwe hoofdmeester van de Ngathini Primary School, de school die wij destijds ondersteunden met mooie projecten. Ali was een hoofdmeester met oog voor vernieuwing en ontwikkeling. Voor hem ging het steeds om het belang van de kinderen. Hij voelde zich daar verantwoordelijk voor en deed alles om de kinderen een betere toekomst te geven. Hij deed geen compromis met mensen die hun eigen belang nastreefden. Eerlijkheid ging voor alles. Hij was wars van corruptie. In 2008 moest hij (en wij ook) daardoor onze activiteiten in Ngathini noodgedwongen staken. Ali werd hoofdmeester op een andere school, maar samen bleven we zoeken naar een nieuwe weg om de meest hulpbehoevende (wees-)kinderen te ondersteunen. Dat was het begin van KidsCare (2010) en de start van de realisatie van zijn droom.

In het begin deed Ali al het veldwerk voor KidsCare. Roosmarijn Wasseveld kwam voor anderhalf jaar naar Kenia om hem te helpen en langzaam begon het KidsCare team te groeien. Niemand in de hele sub county LungaLunga wist precies wat ‘Homecare voor weeskinderen’ was. Ali geloofde in deze innovatieve thuiszorg aanpak en zorgde met veel uitleg voor duidelijkheid. Het nieuwe KidsCare centrum werd in 2013 geopend en daarna groeide de organisatie en haar hulpverlening in een hoog tempo. In 2016 nam Ali het besluit om als KidsCare ook kinderen met een beperking te gaan ondersteunen. Tot dat moment konden de verzorgers van deze kinderen nergens terecht voor hulp. Sterker nog, de kinderen leefden voor iedereen verborgen. Ali wist dat dit besluit opnieuw veel zou gaan vragen van de organisatie en van hem als directeur. Maar ook nu was de zorg voor de kinderen voor hem het belangrijkst. KidsCare werd onder leiding van Ali een sterke organisatie die in de hele sub county wordt herkend en erkend. Inmiddels heeft KidsCare een team van 40 (lokale) medewerkers. Samen met de verschillende overheidsinstanties en met ruim 400 community vrijwilligers realiseert KidsCare een indrukwekkende impact in de hele sub county LungaLunga.

Ali kreeg een grote glimlach als hij vertelde over zijn twee bezoeken aan Nederland en zijn vele vrienden daar. Voor hem was het heel belangrijk dat het werk van KidsCare werd gesteund door een grote groep mensen. Een solidariteit waar hij inspiratie uit haalde. Samen zijn we sterk was zijn motto. We weten zeker dat hij met zijn enthousiasme en gedrevenheid een voorbeeld was voor veel van zijn vrienden in Nederland.

We blijven Ali herinneren als de oprichter en directeur van KidsCare en als een goede vriend, die zich onvermoeibaar inzette voor de hulpbehoevende kinderen en hun families. Ali kon zo blij zijn met de vorderingen die kinderen maakten in hun gezinnen, op de Speciale School Units en bij de fysiotherapie. Hij voelde zich altijd verantwoordelijk en putte energie uit een succesvolle aanpak. Zijn visie op de ontwikkeling van de homecare programma’s en op de zo noodzakelijke samenwerking met de overheden gaf hem een vaste koers. Ali ontdekte dat je als ‘teamcoach’ heel succesvol een team kan leiden en zorgde ervoor dat het KidsCare team een proactieve ‘familie’ werd. Een bekwaam team dat ook nu zal zorgen voor het voortzetten van Ali’s droom.

Bedankt Ali, voor je leiderschap en oprechte vriendschap. We wensen het KidsCare team en de familie van Ali, in het bijzonder zijn vijf kinderen, veel kracht toe.

Namens het bestuur van KidsCare in Nederland,
Lisette en Gerard Geenen

Alle kinderen verdienen een gezin!