7. Financiën 2023/2024

 Stichting KidsCare Kenia  

Dit hoofdstuk begint met de financiële jaaroverzichten 2023 en 2024 (budget) en bijbehorende toelichting van de Nederlandse Stichting KidsCare Kenia. Gezien de nauwe samenwerking met de Keniaanse zusterorganisatie zijn ter informatie in dit hoofdstuk ook een overzicht en toelichting van de inkomsten en uitgaven gemaakt door de Trust KidsCare in Kenia. De cijfers uit Kenia zijn in het voorjaar van 2024 vastgesteld door het Keniaanse bestuur en goedgekeurd door een onafhankelijk accountant in Kenia. 

KidsCare was in 2023 tevens penvoerder voor het samenwerkingsverband Family Power – Mutual Learning. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn de inkomsten en uitgaven van Family Power – Mutual Learning eveneens in een apart overzicht opgenomen in dit financiële hoofdstuk. Met een financiële risicoanalyse wordt dit hoofdstuk afgesloten.

Download hier het financieel overzicht 2023

Laten we in 2024 weer gezamenlijk onze schouders onder een positieve en professionele inzet voor de toekomst van talrijke kwetsbare kinderen en hun families in Kenia zetten!

Alle kinderen verdienen een gezin!