2.4 Programma Community Comités voor kinderbescherming 

Voor een veilige omgeving

DSC06614

Programma Community Comités voor kinderbescherming

Met haar programma voor 24 Community Child Protection Commitees (CCPC’s) wil KidsCare kindermishandeling identificeren, begeleiden en het liefst met preventieve maatregelen voorkomen. Een ambitieuze doelstelling dat zij samen met 24 dorpcommitees en met partners van de overheid en andere organisaties wil realiseren. In 2022 werden de laatste 6 van de 24 commitees opgericht en geregistreerd.

Before, a lot of children were being abused without knowing whom to trust and share these cases with, but now with the introduction of the CCPC members in the 24 villages, and awareness done to these children on Child Abuse, many are feeling safe to report the cases to the committee member. This is reflected from their level of participation and openness during the awareness meetings.” – Rose Ambuso, Child Protection Manager KidsCare Kenya 

In 2023:

  • Waren er ruim 200 comitéleden verspreid over 24 comités actief.
  • Hielden de comités 110 bewustwordingsbijeenkomsten op scholen en in de communities. Hiermee zijn ruim 7000 kinderen en volwassenen bereikt.
  • Werden door de leden van de comités 32 zaken geïdentificeerd en doorverwezen voor interventie, waarbij sommige van de zaken met succes zijn behandeld.
  • Is er een uitgebreid trainingsprogramma gedraaid. De comités zijn hierdoor beter in staat om kinderbeschermingsactiviteiten in de gemeenschappen uit te voeren. Het trainingsprogramma duurde voor iedere CCPC 5 dagen en kende twee niveaus. Het eerste niveau betrof de train de trainers activiteiten welke door de KidsCare staf en een aantal sociaal werkers werden gedaan. Als gekwalificeerde trainers hebben zij vervolgens de 200 comitéleden getraind.
  • Werd door de CP coordinator en sociaal werkers van KidsCare grote inspanning geleverd in de begeleiding van het activeren van 15 spelers binnen het kinderbeschermingsnetwerk (adviescommissies voor kinderen). Zij zijn met volle energie samen gaan werken aan kinderbeschermingsactiviteiten, het plannen van belangenbehartiging en bewustmakingsevenementen, gesponsord door het hele netwerk
  • Met deze netwerkpartners is een zeer succesvolle Kinderbeschermingsdag georganiseerd, Op het centrum van KidsCare kwamen 500 gasten (variërend van schoolkinderen, community leden, overheidsambtenaren en andere netwerkorganisaties) samen om het Advocacy and Awareness Event bij te wonen. Zelfs de gouverneur kwam langs en sprak inspirerende woorden uit.
  • Werkte de staff aan financieringsvoorstellen ter ondersteuning van verschillende geplande kinderbeschermingsactiviteiten in de komende jaren.  
KC Jaarverslag 2022 H1 6
Alle kinderen verdienen een gezin!