4. Prioriteiten Kenia 2024

Versterken en verbinden

20220728 133208

In 2024 zijn er voor circa 800 families met 3000 kinderen de volgende programma’s:

 1. Community Based Homecare and Beekeeping (CBHB)
 2. Community Child Protection Committees (CCPC)
 3. Special School Units-2 (SSU-2)
 4. Special services for Children with Special Abilities
 5. Noodhulp voor individuele gezinnen en dorpsgemeenschappen

 Voor de meer algemene informatie van deze programma’s klik hier.

Om te zorgen voor een effectieve en kwalitatief goede uitvoering van de programma’s werden door het bestuur in Kenia de volgende prioriteiten gesteld:

 Versterken van de (impact van) het bestuur:

 • Het invullen van de vacatures door het benoemen van 1 nieuw uitvoerend directielid in het bestuur en 3 niet in de organisatie werkzame bestuursleden.
 • Actief vertegenwoordigen van de KidsCare organisatie bij programma-deelnemers, partners en andere stakeholders.
 • Het vormen van een adviesraad voor het bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en belanghebbenden.

  Versterken verbinding met programma-deelnemers en gemeenschappen:

  • Het ontwikkelen van een heldere Visie 2030 over Community Based Family Care, die duidelijk aangeeft wat en hoe die visie samen met alle betrokkenen wordt gerealiseerd.
  • Het planmatig implementeren van de Visie 2030 voor Children with Special Abilities.
  • Het verbeteren van de participatie van de dorpsgemeenschappen door deelnemers en andere betrokkenen actief te betrekken bij planning, implementatie en (voortgangs-)overleg.
  • Versterken competenties en capaciteit van de vrijwilligers en andere belanghebbenden in de dorpsgemeenschappen om samen tot betere resultaten te komen.

  Het betrekken van nationale en Internationale (financierings-)partners:

  • Op basis van de behoeften van onze programma's werken aan duurzame versterking van de samenwerking met overheden, specialistische organisaties en niet-gouvernementele organisaties om daarmee de capaciteit en kwaliteit te verbreden en te vergroten.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief fondsenwervingsplan 2024 met een eigen doelbudget van K.Sh 17.000.000 (Euro 103.000).

   Versterken van de eigen capaciteit, kwaliteit en deskundigheid door:

  • Het aanbieden van gerichte trainingsprogramma's aan onze medewerkers en vrijwilligers.
  • Het systematisch beter structureren van de interne werkprocessen en -systemen om effectiever en efficiënter te kunnen werken.
  • Samen met professionals werken aan verbetering van de budgettering en financiële rapportages.

   Versterken van de zichtbaarheid:

  • Door het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief marketing- en promotieplan wordt nog zichtbaarder hoe en met wat KidsCare samenwerkt met haar community deelnemers en wat de impact is van die activiteiten. Hiermee versterken we niet alleen de kennis en het bewustzijn in de dorpsgemeenschappen, maar vergroten we ook de legitimiteit en autoriteit van de eigen organisatie.

  Samen werkt het KidsCare team aan een ‘weerbare organisatie’ om continuïteit te geven aan Kind- en Familiezorg

  Team KC
  Alle kinderen verdienen een gezin!