2.5  Noodhulp voor kinderen en hun families

In geval van nood is er geen ontwikkeling mogelijk.

Noodhulp voor kinderen en hun families

Het bestuur in Nederland kreeg in het verslagjaar het volgende bericht uit Kenia: 

“Meer dan 90% van de gezinnen in Lungalunga wordt geconfronteerd met een voedselcrisis, vooral gezinnen met kwetsbare kinderen (wezen en kinderen met speciale vaardigheden). Door de slechte economische situatie en door de grilligheid van het klimaat (eerst langdurige droogte en daarna overvloedige regen) zijn veel gezinnen wanhopig en hebben dringend behoefte aan steun. Alleen door concrete hulp op korte termijn kan de voedselonzekerheid in Lungalunga verminderen’’.

Dit soort oproepen hebben ertoe geleid dat in 2023 in goede samenwerking met de overheid twee grootschalige voedselprojecten zijn uitgevoerd:

  • Het moestuinproject voor 600 gezinnen
  • Het zadenproject voor ruim 800 gezinnen

Om meer en duurzame impact te creëren, is de betrokkenheid van de dorpsgemeenschappen bij deze projecten van groot belang. Zij zijn dan ook betrokken bij de keuze voor de specifieke hulp en dat geldt ook voor de overheidsfunctionarissen. Trainers van het ministerie van Landbouw, hebben een cruciale rol bij het geven van training aan de boeren en zij zorgen ervoor dat de landbouwáctiviteiten op de juiste manier wordt gedaan. Chiefs, KidsCare Community Vrijwilligers en de dorpsvoorzitters helpen ook bij de begeleiding en het toezicht op de boeren.

De projecten worden gedaan voor de families in de 24 dorpen waar Kidscare reeds een zorgprogramma mee draait, maar ook worden de dorpsgemeenschappen gevraagd om nog extra families te selecteren die in hun ogen de hulp het hardste nodig hebben.

Door insecticide en kunstmest aan het pakket toe te voegen krijgen de gezinnen niet alleen extra en snellere opbrengsten bij deze oogst, maar ze leren en ervaren positief om hier in de toekomst mee om te gaan.

Naast deze grotere projecten helpen de sociaal werkers ook in individuele situaties die zonder support niet verder kunnen. Met wat voedsel of specifieke medicijnen kan soms al direct het verschil gemaakt worden of in ieder geval tijd gewonnen om tot meer structurele ontwikkelingen te komen.  

Hieronder foto’s van de beide succesvol verlopen projecten:

IMG 20231109 WA0072

Het moestuinproject voor 600 gezinnen en het zadenproject voor ruim 800 gezinnen!

IMG 20230615 WA0005
DSC05831
Moestuin3
Moestuin nieuw 1

Wij zijn vol bewondering voor het KidsCare team en de ruim 400 lokale vrijwilligers. Zij maken het verschil voor 2.500 kinderen en hun families!

Alle kinderen verdienen een gezin!