3. Werken aan een duurzame organisatie

Op weg naar een zelfstandige en kwalitatief goed presterende organisatie

In 2020 werd door het bestuur in Kenia het strategisch plan voor 2020-2024 ‘Every Child a Family’ vastgesteld. Een omvangrijk document met als hoofddoel om de thuiszorg van KidsCare in de regio LungaLunga Kenia verder te versterken en duurzaam te maken. Een zelfstandige en kwalitatief goed presterende organisatie die werkt in nauwe verbondenheid met de dorpsgemeenschappen en met de verschillende overheden is daarvoor noodzakelijk.

De hiervoor besproken thuiszorg programma’s en de daarbij behorende family gerichte zorg moeten zorgen voor de resultaten en impact die gezien mag en moet worden. De hoofdlijn van de strategie 2020 -2024 is zichtbaar gemaakt in onderstaand plaatje:

In 2020 is wederom veel aandacht uitgegaan naar de samenwerking met de communities, de verschillende overheden en andere specialistische organisaties. KidsCare wil impact realiseren en onderdeel zijn van de regionale leefgemeenschap en daar haar legitimiteit uit ontlenen. De KidsCare sociaal werkers hebben structureel overleg met de lokale chiefs, de village chairmen, de scholen en de medische posten. Op dat uitvoerend niveau is KidsCare volledig erkend en een gelijkwaardige samenwerkingspartner. In dit verband kan ook de intensieve samenwerking met 120 KidsCare Communities Volunteers (KCV’s) genoemd worden. Deze vrijwilligers helpen bij de zorg voor de 240 gezinnen in het CB- HCPB programma (zie hiervoor onze website) en KidsCare geeft hen de nodige training en begeleiding om die taken goed uit te kunnen voeren.     

Het bestuur en management van KidsCare ondersteunen die samenwerking door frequent overleg met het county en nationaal gezag in de sub county Lunga Lunga. De gezamenlijke doelen kunnen hierdoor worden benoemd en steeds meer wordt er gezamenlijk gewerkt aan de zorg voor de kinderen. Met name op het hogere overheidsniveau is de samenwerking nog vaak een uitdaging. Vooral door politieke en financiële redenen krijgt de zorg voor de armste gezinnen niet de prioriteit, die in de ogen van KidsCare zo nodig is. Maar bestuur en staf zijn vastbesloten om de samenwerking met de overheid stap voor stap verder te activeren.  

Goed om te kunnen vermelden dat de inhoud van het strategisch plan 2020 -2023 een sterk draagvlak heeft. Bij de dorpen in het werkgebied en bij het bestuur en het team in Kenia. Daarnaast is het ook uitgebreid bediscussieerd door het KidsCare bestuur in Nederland en bij Wilde Ganzen. Beide Nederlandse organisaties hebben voor die jaren hun steun met adviezen en financiën toegezegd.  

Er werd in 2020 ook hard gewerkt aan de versterking van de eigen organisatie. Puntsgewijs hierna meer daarover:

  • Het bestuur in Kenia is in ieder kwartaal (deels digitaal) bijeengekomen. De onderlinge samenwerking werd verder geïntensiveerd. Om haar werkwijze te verbeteren is onder meer een bestuursreglement opgesteld.
  • Het aantal medewerkers in het KidsCare team steeg in 2020 met 2 tot 32 FTE.
  • Het Management Team kreeg meer focus en werd aangevuld met het nieuwe hoofd van de afdeling zorg voor kinderen met een beperking.
  • De afdeling voor wees- en hulpbehoevende kinderen (zorgt voor 1800 kinderen in het CB-HCPB project) draaide op volle toeren en naar ieders tevredenheid.
  • Samen met het nieuwe hoofd van de afdeling werd de afdeling zorg voor kinderen met een beperking  gereorganiseerd. De behoefte aan meer capaciteit en een betere aansluiting van de competenties maakte dit nodig.
  • Met interne trainingen werd veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het werk. Naast vakinhoudelijke trainingen en begeleiding werd ook aandacht besteed aan het steeds beter doel- en planmatig werken en aan monitoring en evaluatie.
  • De fondswerving strategie werd verder ontwikkeld. Onderdeel daarvan is om de afhankelijkheid van de Nederlandse partners te verminderen en zelfstandig anderen fondsen te vinden. In 2020 werd daar ook daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Helaas zorgt Covid-19 ook op dit gebied voor vertraging.
  • De promotie van activiteiten werden eveneens verbeterd. De website werd vernieuwd, er verschenen 4 nieuwsbrieven en frequent verschenen berichten op de social media.
  • In 2020 werd een nieuwe accountant aangetrokken. Zijn prioriteiten in dat jaar waren het begeleiden bij de invoering van een nieuw boekhoud softwaresysteem en het verbeteren van de financiële management rapportages. Daar zijn goede vorderingen mee gemaakt. 
Alle kinderen verdienen een gezin!