1. Voortgang thuiszorgprogramma's

Thuiszorg voor gezinnen met wees- en hulpbehoevende kinderen

Thuiszorgprogramma voor weeskinderen

In juli 2020 werd het drie jaar durende Community Based Homecare and Beekeeping (CBHB) programma afgesloten. Het CBHB programma werd positief geëvalueerd door de deelnemende dorpsgemeenschappen en hun bestuurders. Aangegeven werd dat herhaling zeer gewenst is. Daarom werd besloten dat wederom 24 dorpen, 240 gezinnen en 120 KidsCare Community Vrijwilligers geselecteerd zouden worden. 

De inhoud van het thuiszorgprogramma bleef nagenoeg ongewijzigd, alleen werd een onderdeel ‘Child Protection’ aan het programma toegevoegd. In 2020 werd het beleid gericht op child protection voor de gehele organisatie kwalitatief verbeterd en werd de werkwijze rondom child protection versterkt. Het CP-CBHB programma wil in alle deelnemende dorpen gaan werken met comités die structureel aan het werk gaan met dit thema. Een nieuw onderdeel in het belang van alle kinderen in het dorp.

Eind 2020 waren, in goed overleg met de overheden en de dorpsgemeenschappen, reeds 120 nieuwe huishoudens in 12 dorpen geselecteerd voor dit programma. Ondanks Covid -19 wordt verwacht dat het CB-HCPB programma, met uitzondering van de collectieve trainingen, toch redelijk op schema zal blijven. Belangrijk omdat de nood bij deze gezinnen groot is.  

Thuiszorgprogramma voor kinderen met een beperking

Het thuiszorgprogramma voor de 150 kinderen met een beperking bleek ook in 2020 in een grote behoefte te voorzien. De KidsCare sociaal werkers zijn er echt in geslaagd om die verborgen kinderen uit hun huizen te krijgen. Steeds duidelijker wordt voor de verzorgers dat hun kind met een beperking veel baat heeft bij goede zorg. Dat hij/zij daardoor meer ontwikkelmogelijkheden heeft dan verwacht werd. Op zich is dat al voor veel verzorgers een blije ontdekking.

KidsCare biedt een breed servicepakket voor kinderen met een beperking. De kinderen die door KidsCare in het programma zijn opgenomen krijgen maatwerk. Een assessment en ontwikkelplan vormen voor ieder kind de basis van het begeleiding- of behandelplan. Heel gevarieerd omdat het gaat om kinderen met zeer uiteenlopende lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Voor KidsCare is het belangrijk dat de begeleiding (training) van verzorgers en de verbetering van hun thuissituatie onderdeel zijn van de geboden zorg. 

Covid-19 en de reorganisatie van de afdeling zorgde voor enige stagnering van de reguliere hulpverlening voor de 150 kinderen. Assessments voor nieuwe kinderen konden beperkt doorgang vinden en ook de therapie sessies moesten een aantal maanden stil gelegd worden. De huisbezoeken van de sociaal werkers zijn gewoon door gegaan en met de extra Covid projecten kregen de gezinnen met deze kwetsbare kinderen toch de nodige hulp.

De bouw van de laatste 2 Speciale School units werd in het voorjaar voltooid. Er zijn nu 6 complete speciale units gebouwd bij daarvoor geselecteerde lagere scholen. Een inclusie die zonder meer uniek te noemen is. Het totale aantal aanmeldingen van kinderen met een mentale beperking overtrof de verwachtingen. De aanmeldingen voor de ‘leerklas’ overtreffen bijna in elke schoolunit het maximum van 15 kinderen per klas. Een uitdaging om daar oplossingen voor te vinden. De dagopvang voor de zwaar beperkte kinderen gaat nog maar langzaam van start. De kinderen zijn er wel en krijgen wekelijks fysiotherapie in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in de units. Maar dagopvang is nog heel nieuw voor ouders en de scholen. Die ontwikkeling moet stap voor stap gebeuren. Covid-19 zorgde ervoor dat in maart alle scholen in Kenia dicht moesten. Het kwaliteitsverbeteringsprogramma van KidsCare moest daardoor ook stoppen. Begin januari 2021 gingen de scholen weer open. Het KidsCare team en de hoofdmeesters van de scholen hadden zich voorbereid op een nieuwe start. Het eerste kwartaal 2021 bleef de school open, maar door Covid-19  wordt de voortgang spannend. De kinderen zijn structureel thuis bezocht om hun gezondheid en ontwikkeling te blijven monitoren. En er is gewerkt aan het voorbereiden van de opening van de scholen op een hygiënisch verantwoorde wijze.

De ontwikkelingen van het Yes We Have Our Right (YWHOR) programma liep de meeste vertraging op door de pandemie en vooral de reorganisatie van de afdeling. Het advocacy programma vroeg om een hogere capaciteit en ook andere competenties van de afdelingsstaf. De afdeling kreeg een nieuwe manager en samen met haar is gewerkt aan vernieuwing binnen het team. Een vernieuwing die ook in 2021 zal worden voortgezet.

Het advocacy program stagneerde niet alleen door de interne reorganisatie. Overheidsorganisaties en hun staf waren vanaf het begin van de Covid-19 periode slecht bereikbaar voor overleg en assistentie bij behandelingen. De voor KidsCare zo belangrijke samenwerking met overheidsinstanties boekte in 2020 nauwelijks voortgang. Een vertraging waar de toch al hard getroffen gezinnen weer achterstand oplopen. KidsCare zette daarom haar extra hulpprogramma’s in bij al de gezinnen met kinderen met een beperking die in haar zorg en/of speciale school programma zitten.

Meer algemene informatie over de thuiszorgprogramma’s van KidsCare vindt u hier.

Alle kinderen verdienen een gezin!