8. Financiën 2020/2021

Het financiële overzicht

KidsCare financiële verslag boekjaar 2020 en budget 2021

 Zoals afgelopen jaar al is gemeld, maakt KidsCare een duidelijk onderscheid tussen de financiële zaken in Nederland en in Kenia. Hiertoe is besloten omdat de besturen van de Stichting KidsCare Kenia (in Nederland) en van de Trust KidsCare Kenya (in Kenia) weliswaar intensief samenwerken, maar wel ieder steeds meer vanuit een eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit verslag start met de financiële overzichten van de Stichting KidsCare Kenia, aangevuld met de inkomsten van Trust KidsCare Kenya die direct verband houden met acties vanuit Nederland.

Alle kinderen verdienen een gezin!