4. Prioriteiten Kenia 2021

De belangrijkste doelen/prioriteiten uit het jaarplan 2021 in Kenia

Het goede voorbeeld geven

Eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat het team (32 medewerkers) in goede gezondheid blijven en als rolmodellen de coronaregels zelf naleven. Alleen zo kan KidsCare hulp blijven bieden aan de hulpbehoevende kinderen en hun gezinnen.

Een intensieve communicatie met de dorpsgemeenschappen wordt als zeer belangrijk gezien. Daar leven de gezinnen die hulp nodig hebben. Samen met de dorpsgemeenschappen kan die hulp effectief gegeven worden.

Strategisch plan

Het bestuur in Kenia wil ondanks de aandacht voor de korte termijn toch zoveel mogelijk op het schema blijven van het strategisch plan 2020 -2023. Het creëren van zelfstandigheid en  duurzaamheid van de thuiszorgprogramma’s en de eigen organisatie staat daarin centraal.

Impact creëren

Presteren en daarmee het creëren van duidelijke en zichtbare ‘impact’ met haar thuiszorg-programma’s is een belangrijke drijfveer van het team. Dit samen met de intensieve contacten met de overheden brengt KidsCare de legitimiteit en autoriteit voor het realiseren van de nodige capaciteit en financiering.

1800

Kinderen

In het CB-HCPB programma worden nog 12 dorpen geselecteerd. Met deze nieuwe huishoudens is het compleet en omvat het 3 jaren programma 24 dorpen, 360 gezinnen en 1.800 kinderen.

150

Kinderen met een beperking

Het thuiszorg programma voor 150 kinderen met een beperking wordt voortgezet.
Voor ieder kind en gezin is er een individueel behandel- /begeleidingsplan.

6

Speciale School Units

De Speciale School Units zijn in januari open gegaan. Het kwaliteit verbeterprogramma is daarmee weer opgepakt. We hopen dat Covid-19 dit jaar niet voor oponthoud zorgt.

1000

Gezinnen

Het Yes We Have Our Right (YWHOR) advocacy-programma wordt opnieuw gestructureerd en zal na de coronaperiode weer gericht worden op de > 1.000 gezinnen in de sub county Lunga Lunga.

Om dit te realiseren wordt in 2021 wederom gewerkt aan versterking van de eigen organisatie door onder meer:

  • Het verder versterken van het Keniaanse bestuur;
  • Met training en begeleiding vergroten van de kennis en kunde van het team;
  • Het beschikbaar krijgen van voldoende financiële middelen door het realiseren van het eigen fondsvorming plan;
  • Versterken van de IT voorzieningen met bijzondere aandacht voor het opslaan en bijhouden van de diverse data bestanden;
  • Verbeteren en uitvoeren van het monitoren en evalueren, waaronder het houden van een financiële audit, een organisatie assessment en het ontwikkelen van nieuwe monitoren;
  • Verdere professionalisering van de interne en externe communicatie om daarmee de effectiviteit van de werkzaamheden te bevorderen.
Alle kinderen verdienen een gezin!