7. Prioriteiten Nederland 2021

Samen kleuren we de wereld een beetje mooier

Ruimte geven

Het bestuur in Nederland wil allereerst alle ruimte geven aan het bestuur en team in Kenia om te zorgen voor corona gerelateerde veiligheid en gezondheid van het eigen team. Juist in een tijd dat community en familiezorg extra nodig is moet het team voor zichzelf alle voorzorg maatregelen kunnen nemen. Consequentie hiervan is dat er volledig begrip is als het gemaakte jaarplan niet geheel kan worden uitgevoerd.

Door Covid-19 is het tijdelijk niet mogelijk voor Nederlandse vrijwilligers om een aantal maanden in Kenia te assisteren bij de zorg of het management. Het team in Kenia is blij met die ‘kennis en kunde’ ondersteuning van Nederlandse vrijwilligers, dus dat wil het bestuur in 2021 weer activeren.

Noodhulp

Het bestuur in Nederland zal zeker medewerking geven aan voorstellen tot extra noodhulp aan gezinnen die door de Covid -19 in een voedseltekort dreiging komen. Grootschalige projecten met voedselzadenparketten, maar ook individuele gerichte steunacties zijn welkom.

Raad en daad

Daarnaast zal het bestuur met raad en daad assisteren bij het verder uitvoeren van het op zelfstandigheid en duurzaamheid gerichte strategisch plan 2020-2023. 

2021

Duurzaamheid

Het bestuur zal voor de ‘normale’ exploitatie in 2021 een bedrag van € 100.000,- overmaken. Wilde Ganzen zal dit bedrag voor de exploitatie, in het kader van de ontwikkeling naar duurzaamheid verdubbelen. Een geweldige support van onze partner Wilde Ganzen.

100.000

Fondswerving

Dat betekent dat de fondswerving in 2021 gericht moet zijn op het binnenbrengen van  € 100.000,-. Een belangrijk deel hiervan zal naar verwachting komen van de vaste particuliere en bedrijfsdonateurs. Het overige zal vooral vanuit incidentele donaties, fondsen en vooral uit acties gevoerd door de grote groep vrijwilligers/ ambassadeurs van KidsCare.

4

Continenten

Het bestuur heeft zich ook tot taak gesteld om het kernthema van KidsCare ‘Elk kind verdient een gezin’ verder uit te diepen en te delen met andere vergelijkbare organisaties. Uit deze taakstelling is inmiddels Family Power, een omvangrijk project, voortgekomen. Family Power is een onderzoek en communicatieproject om zichtbaar te maken hoe kwetsbare kinderen toch kunnen opgroeien in een veilige, zorgzame en permanente omgeving. Maar liefst 9 organisaties en hun lokale partners in vier continenten werken samen in dit project. Meer over Family Power lees je hier.

9

Bestuursleden

Met 9 bestuursleden gaan we allemaal weer pro-actief en vanuit de verschillende portefeuilles aan het werk. Samen met de KidsCare vrijwilligersgroep, de samenwerkingspartners en de grote groep donateurs zorgen we er zo voor dat veel hulpbehoevende kinderen kunnen bouwen aan hun toekomst. 

Alle kinderen verdienen een gezin!